Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padomei izvirzītie kandidāti: 

  1. Elīna Kubuliņa-Vilne – vēlme iesaistīties pašvaldības darbā, uzlabojot situāciju novada attīstībā.
  2. Ziedonis Kubuliņš – vēlos piedalīties novada ekonomikas attīstīšanā.
  3. Dzintra Cīrule – vēlos aktīvi piedalīties Smiltenes pilsētas attīstības pilnveidošanā, iesakot un uzklausot sev apkārt esošos iedzīvotājus, par pilsētā nepieciešamajām pārmaiņām un pilsētas tālākas attīstības plāniem.
  4. Mārīte Miezīte – vēlos pārstāvēt kopienas intereses saziņā ar pašvaldību, lai izlemtu lokālas nozīmes jautājumus, kas skar kopienas intereses. Esmu publiskas domubiedru grupas “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” (facebook.com) izveidotāja un vienīgā administratore. Grupas mērķis ir iepazīšanās, draudzēšanās, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.
  5. Velga Mālkalne – esmu smilteniete kopš agras bērnības. Te esmu mācījusies un pēc studijām atgriezusies un strādāju – sākotnēji ilgus gadus izglītībā un tagad kultūras jomā. Dzīves gadi pilsētā manī ir nostiprinājuši izjūtu, ka pilsētai nav saimnieka, kas “celtos un kristu” par Smilteni. Līdz šim neesmu jutusi, ka par mani kā smiltenieti kāds domātu un gribētu zināt, kā es te jūtos, ko es vēlos savā pilsētā. Apzinos, ka neviens cits mani un man līdzīgi domājošus nepārstāv, bet ir pietiekami daudz cilvēku, kas runā visu smilteniešu vārdā. Es vēlos pati runāt savā vārdā.
  6. Kristaps Kalniņš – ar savu brīvprātīgo darbu vēlos sniegt atbalstu pilsētas attīstībai. Ar savu darbu un priekšzīmi palīdzēt citiem Smiltenes iedzīvotājiem, lai tiem būtu prieks šeit augt, dzīvot un veidot ģimenes. Aktualizēt cilvēku viedokli un vēlmes pašvaldības deputātiem, lai kopīgi varētu virzīties pilsētas izaugsmei, neupurējot lietas, kas sabiedrībai ir nozīmīgas. Ar regularitāti veidot iedzīvotāju sanākšanas, lai cilvēkiem būtu iespējams izteikt savas domas un viedokļus, kuras pēc tam pārstāvēt domes deputātiem, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, kur tiek ņemtas vērā pilsētas iedzīvotāju intereses. Kā arī, man šķiet ļoti svarīgi Smiltenes pilsētu iedzīvotāju intereses uzlabošana jautājumos, kas skar pilsētvidi, kā kultūras pasākumi un sabiedriskā telpa. Kas varbūt ekonomiski nav tik būtiska, bet ir ļoti nepieciešama kopējai sabiedrības labsajūtai. 
  7. Sarmis Zauska – veicu saimniecisko darbību un īpašumu pārvaldīšanu Smiltenes pilsētā. Ir saistoša Smiltenes attīstība.
  8. Jānis Mālkalns – esmu Smiltenes patriots, dzimis un audzis Smiltenē. Uzskatu, ka ar savām kompetencēm varu dot kvalitatīvu pienesumu iedzīvotāju padomei.

Vēl nav pievienots neviens protokols.