Kā rīkoties krīzes gadījumā? 

Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt pieejami kritiskie pakalpojumi – elektrība, gāze, apkure, komunālie pakalpojumi, internets un mobilie sakari. Var nestrādāt veikali un benzīntanki, nedarboties bankomāti un maksājumu kartes. Varētu tikt  apgrūtināta ārstniecības iestāžu un glābšanas dienestu darbība.

Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie spēki īstenos apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt spējīgam noturēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 stundas. 

  2020. gada 3. jūnijā Aizsardzības ministrija prezentēja bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kura mērķis ir palīdzēt sagatavoties iespējamajai krīzei. 2024. gadā tapa bukleta papildinātā versija. Šis buklets palīdzēs Tev un Tavai ģimenei savlaicīgi sagatavoties jebkādai krīzes situācijai, lai spētu noturēties (izdzīvot) šādos apstākļos pirmās 72 stundas jeb 3 diennaktis, līdz atbildīgie dienesti būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.

  • Bukletā ir ietverta svarīgākā informācija:
   • par to, kā cilvēks var sagatavoties iespējamajai krīzei;
   • kur meklēt palīdzību un informāciju;
   • vērtīgi padomi, piemēram, ko iekļaut ārkārtas gadījumu somā, kādi ir mājās nepieciešamie medikamenti un kādi jautājumi jau šodien būtu jāpārrunā ar saviem ģimenes locekļiem, lai parūpētos par viņu drošību;
   • ģimenes rīcības plāns krīzes situācijās, sniedzot praktiskas norādes plāna izstrādei, atbilstoši dzīvesvietai;
   • rīcība krīzes situācijā, ārkārtas gadījumam nepieciešamajām rezervēm un priekšmetiem, ko glabāt automašīnā.

  Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tuvniekus, ir savlaicīgi sagatavoties jebkādai krīzes situācijai, tostarp:

  • izrunāt ar saviem tuviniekiem iespējamās krīzes situācijas un vienoties par rīcību;
  • būt gatavam nodrošināt pārtikas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču krājumus pirmajām 3 dienām;
  • regulāri atsvaidzināt zināšanas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, iegūt informāciju un zināšanas, kas var palīdzēt Tev un Tavai ģimenei ekstremālos apstākļos.

  Iepazīsties ar digitālo bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā” un citu dienestu informatīvajiem materiāliem.  


  Kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

  Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sagatavotajā bukletā "Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?" uzzini:

  • kā notiks iedzīvotāju brīdināšana un informēšana;
  • kā rīkoties gadījumos, ja tiek izsludināta evakuācija;
  • kā rīkoties bīstamo ķīmisko vielu noplūdes vai radiācijas avāriju gadījumos;
  • kā sagatavoties un rīkoties spēcīga negaisa gadījumā;
  • kā sevi pasargāt plūdu gadījumā;
  • kā rīkoties ugunsgrēkā;
  • ko darīt, saskaroties ar elektroenerģijas piegādes traucējumiem;
  • ko darīt ēku sagruvuma gadījumā;
  • kā pareizi sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

  Kā rīkoties terora akta gadījumā?

  Valsts drošības dienesta sagatavotajā bukletā "Rīcība terora akta gadījumā" uzzini:

  • kā paglābties teroristu uzbrukuma gadījumā;
  • kā paslēpties telpās no teroristiem;
  • kā par terora aktu ziņot Valsts policijai;
  • kā rīkoties, ierodoties policijai.

  Kas jāzina par naudu krīzes gadījumā?

  Latvijas Bankas sagatavotajā bukletā "Kas jāzina par naudu krīzes gadījumā var izlasīt:

  • kā rīkoties ar naudu krīzes gadījumā;
  • kā krīzē darbosies bankas un bankomāti;
  • kā sagatavoties krīzei.

  Latvijas Banka rūpēsies:

  • lai tava nauda ir drošībā;
  • lai informācija par banku klientiem būtu drošībā;
  • lai bankas Latvijā turpina strādāt.