Iedzīvotāju padomei izvirzītie kandidāti: 

  1. Mārtiņš Vāgners - mērķis  ir nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pagasta teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Uzņēmējdarbības attīstība, ceļu infrastruktūras jautājumu uzturēšana un citi būtiski kopienas jautājumi.
  2. Rolands Boka - vēlos palīdzēt uzlabot pagasta iedzīvotāju ikdienu.
  3. Samanta Sanda Ozoliņa - Vēlos veidot pagasta iedzīvotājiem labāku dzīvi.
  4. Kārlis Priedītis - vēlos pilnveidot Bilsku.
  5. Nelda Neilande - vēlos iesaistīties pagasta attīstības un aktivitāšu veicināšanā.
  6. Māris Ērmanis - vēlos pilnveidot Bilsku.
  7. Mārtiņš Avotiņš - vēlos pilnveidot Bilsku.

 

 

Vēl nav pievienots neviens protokols.