Atrašanās vieta kartē

Par kapitālsabiedrības darbību

 • Akciju sabiedrība “CATA” (turpmāk - AS “CATA”) ir viens no pieredzes bagātākajiem transporta uzņēmumiem, bet ārpus Rīgas lielākais pasažieru pārvadātājs Latvijā. Regulāro pasažieru pārvadājumu tirgū AS “CATA” sniegto pakalpojumu kvalitātes un apjoma ziņā ieņem vienu no vadošajām vietām Latvijā.
 • 2021. gadā reģionālās reformas rezultātā Alojas, Amatas, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Ķeguma, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Salacgrīvas un Vecpiebalgas novada pašvaldībām piederošās akcijas tika nodotas Cēsu, Limbažu, Ogres, Siguldas un Smiltenes novada pašvaldībām.
 • Šobrīd AS “CATA” akcijas pieder Aizkraukles, Cēsu, Limbažu, Ogres, Smiltenes novada pašvaldībām un trīs privātiem akcionāriem.
 • Saskaņā ar NACE klasifikatoru, AS “CATA” komercdarbības galvenie veidi ir:
  • citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
  • pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31);
  • automobiļu apkope un remonts (45.20);
  • sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  • kultūras iestāžu darbība (90.04);
  • kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
  • sauszemes transporta palīgdarbības (52.21).