Kontakti

kulturatrapene [at] smiltenesnovads.lv
Trapenes Novadpētniecības centrs

Darbinieki

Svetlana Spalviņa

Kultūras nama vadītāja, novadpētniecības centra vadītāja
kulturatrapene [at] smiltenesnovads.lv

Trapenes pagasta novadpētniecības māja atklāta 1960. gadā, pēc skolotāja H. Ausekļa iniciatīvas.

Novadpētniecības centra ekspozīcijā skatāms Trapenes pagasta kultūras mantojums.

 • Dokumentos un fotomateriālā atspoguļoti:
  • Krievijas 20. gs. revolūciju notikumi, kas skāra Trapeni;
  • Latvijas atbrīvošanas cīņu notikumi 1919. gadā;
  • Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – trapenieši;
  • Latvijas brīvvalsts laikānorises Trapenē;
  • Otrā pasaules kara un pēckara laikā;
  • Traģiskās deportācijas padomju okupācijas apstākļos.
 • Trapene un Ojārs Vācietis:
  • 1984. gada 7. decembrī pie Trapenes pamatskolas tika atklāts piemiņas akmens Ojāram Vācietim, kuru ikviens apmeklētājs ar siltām rokām var iesildīt. Un kā Imants Ziedonis teica: ”Tik daudz siltuma būs akmenī, cik tajā ieliksim.”2018. gadā tika pārveidota ekspozīcija par novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti. Ir iespēja uzzināt par dzejnieka Ojāra Vācieša vecākiem, par paša dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Ērti sēžot krēslos, var klausīties ierakstos viņa dzeju, paša autora izpildījumā;
  • 2021. gada 12. jūlijā tika atklāta interaktīvā glezna, kurā Ojārs Vācietis lasa savu dzeju – Satikšanās ar dzejnieku;
  • 2021. gadā tika izveidota izstāžu zāle.
 • Novadpētniecības centrā skatāma:
  • ekspozīcija barona Voldemāra fon Vulfa muiža– Trapenes un parka vēsture;
  • ekspozīcija par rakstnieku un dzejnieku Linardu Laicenu, kā arī viņa piemineklis pie kultūras nama. 20. gs. sākumā Linards Laicens strādājis Trapenē par dārznieka mācekli. Ekskursijas noslēgumā ir iespēja nobaudīt liepziedu tēju no simtgadīgām liepām, kuras parkā ir iestādījis Linards Laicens.
 • Mainīgās ekspozīcijas:
  • ekspozīcija par brāļiem Ādolfu un Jāni Grestēm. Ādolfs Greste 19., 20. gs. mijā strādājis Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta skolā “Kristiņi” par skolotāju. Pie šīs ēkas tagad ir piemiņas plāksne. Ekspozīcija atspoguļo arī Jāņa Grestes dzīves gaitas: skolotājs, muzejnieks, kolekcionārs. Sarakstījis 212 anekdotes;
  • par novadnieku grafiķi Edvīnu Andersonu;
  • ekspozīcija "Senie latviešu darba rīki un to pielietojums”, kura ir paplašināta ar daudziem interesantiem eksponātiem.

 Apstiprināts ar 2023. gada 21. decembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 608 (protokols Nr.19, 22.§.) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās".  

Nr.p.k.

Maksas pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Ekspozīcijas apskate

Biļete (pieaugušajiem)

2,48

0,52

3,00

Biļete (skolēniem un pensionāriem)

1,65

0,35

2,00

2.

Ekskursija pa Bormaņmuižu

Biļete (pieaugušajiem)

2,48

0,52

3,00

Biļete (skolēniem un pensionāriem)

1,65

0,35

2,00

3.

Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš – dzejnieka O.Vācieša daiļrades izzināšana” (radošās darbnīcas, viktorīna) 

Biļete

2,48

0,52

3,00

 • Smiltenes novada muzeju un novadpētniecības centru ekspozīciju un izstāžu apmeklējums ir bez maksas:
  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru iemītniekiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem;
  • Smiltenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot skolēna apliecību;
  • I un II grupas invalīdiem un I grupas invalīdus pavadošajām personām (uzrādot apliecības);
  • Politiski represētajām personām;
  • LR muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecības);
  • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
  • Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos;
  • Akreditētiem masu mediju pārstāvjiem;
  • Tūristu grupas pavadošajam gidam;
  • Starptautiskajā muzeju dienā (18.maijs) – visiem apmeklētājiem;
  • Starptautiskajā Muzeju naktī – visiem apmeklētājiem;
  • Smiltenes novada pašvaldības reprezentācijas pasākumos.