Iedzīvotāju padomei izvirzītie kandidāti: 

  1. Dzintars Peipāns - uzskatu, ka viena no pagasta prioritātēm ir sakopta, izdaiļota pagasta teritorija. Šajā jomā es varētu darboties, iesaistot šajā darbā arī domu biedrus.
  2. Ritma Kārkliņa - kultūras pasākumu norisēs mēģināšu iesaistīt skaitliski vairāk iedzīvotājus. Ir pieredze kultūras darba jomā, piedaloties amatierkolektīvu darbībā.
  3. Uģis Jūgs - aktīvi iesaistās visās pagasta aktivitātēs, ir ieinteresēts pagasta attīstībā.
  4. Ritvars Karpovs -i einteresēts par pagastā notiekošo. Cilvēks ar skatu nākotnē.
  5. Irisa Popoviča - izprot padomes darbību, ir ieinteresēta pagasta attīstībā, ir saistīta ar dažādu projektu īstenošanu pagasta attīstībā.
  6. Līga Akmentiņa - ļoti aktīva pagasta iedzīvotāja, ir ieinteresēta pagasta attīstībā un ar skatu nākotnē.
  7. Jānis Bambulis - aktīvs pagasta iedzīvotājs, kurš vēlas ieguldīt savas zināšanas pagasta attīstībā.
  8. Iveta Zariņa - aktīva pagasta iedzīvotāja, ir ieinteresēta pagasta attīstībā
  9. Zigurds Safranovičs - ļoti aktīvs. Ir ieinteresēts pagasta labklājībā un attīstībā.

Vēl nav pievienots neviens protokols.