Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Smiltenē 

  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mērķis ir palīdzēt augt uzņēmumiem, sākot no labas un perspektīvas idejas līdz pat pasaules līmeņa atpazīstamībai eksporta tirgos. LIAA piedāvā atbalstu uzņēmējiem, kas meklē noieta tirgus ārvalstīs un aicina izmantot aģentūras piedāvātos pakalpojumus – dibināt jaunus kontaktus tirdzniecības misijās, nacionālajos stendos, kontaktbiržās, individuālajās vizītēs un apmeklēt eksporta seminārus.
  • LIAA pārstāvniecības sniedz informāciju par pakalpojumiem, iespējām attīstīt uzņēmējdarbību un saņemt atbalstu;
  • Konsultācijas notiek attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta klātienē. 

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”

  • Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos – nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas, Eiropas Savienības fondu publiskais finansējums un ALTUM piesaistītais finansējums no starptautiskajām finanšu institūcijām un kapitāla tirgiem. 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

  • Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.