Informācija par pašvaldības organizētajiem skolēnu pārvadājumu maršrutiem Smiltenes novadā. Lūdzam ņemt vērā, ka neskaidrību gadījumos par autobusa maršruta sarakstiem, aicinām vērsties pie attiecīgās izglītības iestādes.

Maršruts Reisa sākuma un beigu laiks Izpildes dienas Apkalpojamās skolas
Ape – Trapene – Ape 7.15 – 8.10 Pirmdiena – piektdiena Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola
Ape – Gaujiena – Ape 14.00-15.00 Piektdiena Gaujienas mūzikas un mākslas skola
Ape – Apes lauku teritorija – Ape 8.10-8.45 Pirmdiena – piektdiena Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, PII “Vāverīte”
Loberģi – Bilska – Smiltene – Bilska 7.00.- 8.05.   Pirmdiena – piektdiena PII “Pīlādzītis” pirmsskolas programmas realizācijas vieta Bilskā
Bilska – Smiltene – Bilska 14.00.- 14.30 Pirmdiena – piektdiena PII “Pīlādzītis” pirmsskolas programmas realizācijas vieta Bilskā
Bilska-Loberģi 16.30.-17.00 Pirmdiena – piektdiena PII “Pīlādzītis” pirmsskolas programmas realizācijas vieta Bilskā
Smiltene –  Jaunsmiltene – Blome 7.45-8.45/15.30-16.30 Pirmdiena – piektdiena Blomes pamatskola
Gaujiena – Jaunanna – Alūksne – Gaujiena 06.10.  – 8.40. Pirmdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
Gaujiena – Trikāta- Valka- Lielaiskrogs-Gaujiena 8.50.-11.15. Pirmdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
Gaujiena – Jaunanna – Alūksne – Gaujiena 12.00. – 14.30. Pirmdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
Gaujiena – Lielaiskrogs – Valka – Trikāta-Gaujiena 14.30.- 17.00. Piektdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
Launkalne – Smiltene Pils iela 3 – Brantu pagrieziens – Launkalne 16.30/17.15

Otrdiena

Piektdiena

Raunas pamatskola/Launkalne
Launkalne – Smiltene Pils iela 3 – Launkalne 13.45/14.10

Otrdiena

Piektdiena

Raunas pamatskola/Launkalne
Launkalne – Drusti – Gatarta – Launkalne 07.40./8.20 Pirmdiena – piektdiena Raunas pamatskola/Launkalne
Palsmanes pamatskola – Smiltene – Palsmanes pamatskola 14.05- 15.00    Pirmdiena Palsmanes pamatskola; Palsmanes PII
Palsmanes pamatskola – Smiltene – Palsmanes pamatskola 14.55-15.45 Ceturtdiena Palsmanes pamatskola; Palsmanes PII
Palsmanes pamatskola – Pūķi – Palsmanes pamatskola 7.40-8.00 Pirmdiena – piektdiena Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
Palsmanes pamatskola – Liepkalni – Mēru darbnīcas – Mēri –  Palsmanes pamatskola 7.00-7.40

Otrdiena

Piektdiena

Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
Maršruts nr. 4. Palsmanes pamatskola – Pūķi – Cepļi – Palsmanes pamatskola
 
15.00-15.20   Pirmdiena Palsmanes pamatskola  Palsmanes PII
14.05-14.30  Otrdiena
14.15-14.40  

Trešdiena

Ceturtdiena

13.30-14.15 Piektdiena
Maršruts nr. 5. Palsmanes pamatskola – Mēru centrs – Palsmanes pamatskola
 
14.30-15.30   Otrdiena Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
 
15.15-16.00   Trešdiena
14.15-15.15 Piektdiena
Maršruts nr. 6. Palsmanes pamatskola – Mālejas – Rauza – Jaunpulkši – Mēri – Liepkalni – Kalējiņi – Zeltiņi – Smiltene – Palsmanes pamatskola 15.20-17.00   Pirmdiena Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
15.30- 17.00   Otrdiena
16.00-17.30   Trešdiena
15.45-17.30 Ceturtdiena
Maršruts nr. 7. Palsmanes pamatskola – Smiltene –  Zeltiņi – Mēri – Palsmanes pamatskola 18.30-20.00

Pirmdiena

Ceturtdiena

Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
Maršruts nr. 8. Palsmanes pamatskola – Loberģi – Liepkalni – Mēru darbnīcas – Mēri – Palsmanes pamatskola 6.45-8.00 Pirmdiena Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
Maršruts nr. 9. Palsmanes pamatskola – Mālejas – Rauza – Jaunpulkši – Mēri – Loberģi – Liepkalni – Kalējiņi –  Zeltiņi – Smiltene – Palsmanes pamatskola 15.15-17.00 Piektdiena Palsmanes pamatskola;  Palsmanes PII
Palsmane – Loberģi – Zvārtava – Gaujiena – Ape – Bindes – Rauza – Palsmane 8.30 – 10.05 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
11.30 – 13.00 Piektdienās
Palsmane – Rauna – Cimzas – Drusti – Palsmane 6.30 – 8.00 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
13.30 – 15.00 Piektdiena
Palsmane – Žīguriņi – Blome – Eķītes – Zauskas priede – Palsmane 10.30 – 12.00 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
15.30 – 17.00 Piektdiena
Palsmane – Ūdrupe -Variņi – Palsmane 12.00 – 12.30 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
14.50 – 15.20 Piektdiena
Palsmane – Grundzāle – Smiltene – Palsmane 7.00 – 8.00

Otrdiena

Trešdienas

Ceturtdiena

Piektdiena

Smiltenes novada speciālā pamatskola
16.00 – 17.00
Palsmane – Cēsis – Trikāta – Seda – Smiltene – Palsmane 5.30 – 9.30 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
15.30 – 18.30 Piektdiena
Palsmane – Sēļi – Valka – Vijciems – Vīžumi – Smiltene – Palsmane 10.30 – 12.15 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
11.30 – 13.15 Piektdiena
Palsmane – Smiltene – Lembis – Palsmane 8.30 – 9.30 Pirmdiena Smiltenes novada speciālā pamatskola
13.45 – 14.45 Piektdiena
Rauna – Launkalne – Rauna; Rauna – Rauna 7.10-8.25 Piektdiena Raunas pamatskola
Skola – “Skujenieki” – “Ādams” – “Dūrukalns” – Skola – “Kalnalāči” -“Zīleskalns” – “Stādzeni” – Trapenes autoosta – Skola/Skola – Trapenes autoosta – “Dūrukalns” – “Ādams” – “Skujenieki” – Skola – “Stādzeni” -“Zīleskalns” – “Kalnalāči” – Skola

7.05-7.40

Pirmdiena – piektdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē
16.10-17.00

 

2023./2024. m. g. visās novada vispārizglītojošās skolās darbojas pagarinātās darba dienas grupas.

Smiltenes novada pašvaldība jau vairākus gadus piešķir stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu izglītojamajiem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbību.

Stipendiju mērķi ir: 

  • motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas;
  • veicināt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai ārpus izglītības programmas un mācību priekšmetu programmām;
  • veicināt novada pamatskolu izglītojamo vēlmi vidējās izglītības apguvei izvēlēties novada vidējās izglītības iestādi;
  • atbalstīt izglītojamo interešu attīstību ar ietekmi karjeras izvēlē.

Stipendija tiek piešķirta katra semestra sākumā visiem nākamā mācību semestra mēnešiem (septembris – decembris, janvāris – maijs). Stipendijas apmērs atkarīgs no sasniegtajiem rezultātiem – jo tie augstāki, jo stipendija lielāka, sākot no 20 līdz 60 eiro.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar 2023. gada 21. septembra Smiltenes novada pašvaldības nolikumu Nr.41/23 “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem”.

Stipendiju saņēmēju skaits

Mācību gads Semestris Saņēmēju skaits 
2023./2024 2. semestris 39
2023./2024 1. semestris 38
2022./2023. 1. semestris 47
2022./2023. 2. semestris 45 
2021./2022 1.semestris 41 
2021./2022. 2. semestris 32 

Pašvaldība nodrošina bezmaksas dienesta viesnīcas:

  • Smiltenes vidusskolā – 62 vietas (Dakteru ielā 27, Smiltene);
  • Palsmanes pamatskolā – 27 vietas (“Pamatskola”, Palsmane, Palsmanes pagasts).