• Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, Smiltenes novada pašvaldības izdod rīkojumus, nosakot aizliegumus veikt kravu pārvadājumus, ja transportlīdzekļa masa pārsniedz noteiktu apjomu, pa noteiktiem Smiltenes novada pašvaldības pagastu ceļiem.
  • Ierobežojumi ir spēkā līdz nākošajam rīkojumam un tiek atcelti atbilstoši laika apstākļiem katrā pagastā.
  • Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz norādīto apjomu un kuri izmanto norādītos Smiltenes novada pašvaldības ceļus:
    • mežistrādei;
    • smagu kravu pārvadāšanai;
    • lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.
Pagasts Ceļa posms/-i Masas ierobežojums Spēkā stāšanās datums Atcelti ierobežojumi Atbildīgā persona
Apes pagasts  Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes 7 tonnas

01.03.2024.

 08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Sapnīši – Graudi 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Lipski – Jaunlāči – Eglītes 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ķekši – Ķipari – Žagatas 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Ape – Cikuži 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Grūbe – Silamiķītes 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Skripji – Avotiņi 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Dārziņi-Purakalni-Ķekši 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Skripji-Pauļi 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Jaši-Baloži-Vārpas 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Grūbe – Jaunzuši 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Apes pagasts  Purveitu ceļš 7 tonnas

01.03.2024.

08.04.2024.  Liene Ābolkalne
+371 26547110
[email protected]
Bilskas pagasts Vimbas-Jaunegļi 10 tonnas 16.10.2023.

 

Linda Karlsone
+371 29189126
[email protected]

Gaujienas pagasts Zvārtava – Imantas slēgts posms 1.6 – 2.05 km

29.02.2024.

08.04.2024.  Inguna Avota:
+371 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Tuntes – Līvakas 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. 13.05.2024. Inguna Avota:
+371 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Zvārtava – Sili 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. 13.05.2024. Inguna Avota:
+371  27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Dambīši – Lesiņi 2,5 tonnas uz asi 28.02.2024. 13.05.2024. Inguna Avota:
+371 27805625
[email protected]
Gaujienas pagasts Zvārtava-Imantas 7 tonnas 16.10.2023.   Inguna Avota:
+371 27805625
[email protected]
Raunas pagasts Klinči – Immuri  7 tonnas

27.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]
Raunas pagasts Drūģi – Rempi – Vības  7 tonnas

27.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]
Raunas pagasts Cīruļi – Atgāzes  7 tonnas

27.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]
Raunas pagasts  Jāņaskola -Auškāpi  7 tonnas

22.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]
Raunas pagasts Cimza – Dravēļi 7 tonnas

26.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]
Raunas pagasts Veģeri – Priedkalni 7 tonnas

26.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]

 

Raunas pagasts Bormaņi – Vagaļi – Mūrnieki 7 tonnas

26.02.2024.

12.04.2024.  Linda Zūdiņa:
+371 28397062
[email protected]

 

Virešu pagasts V411 Bišusili 10 tonnas 28.02.2024 04.04.2024.

Līga Ozoliņa
+371 29489660
[email protected] 

Virešu pagasts V411 Imantas 10 tonnas 28.02.2024 04.04.2024. Līga Ozoliņa
+371 29489660
[email protected]
Virešu pagasts V411 Līves – Kalnvidi 10 tonnas 28.02.2024   Līga Ozoliņa
+371 29489660
[email protected]
Virešu pagasts V411-Čiekuri-Gargrīdas 10 tonnas 28.02.2024. 04.04.2024. Līga Ozoliņa
+371 29489660
[email protected]
Virešu pagasts A2-Luikas 10 tonnas 28.02.2024. 04.04.2024. Līga Ozoliņa
+371 29489660
[email protected]