Kontakti

muzikasskola [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes Mūzikas skola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Gunita Grīnberga

Direktore
gunita.grinberga [at] smiltenesnovads.lv

Laura Grīnvalde

Direktores vietniece
laura.grinvalde [at] smiltenesnovads.lv

Vivita Ose-Bērziņa

Direktores vietniece izglītības jomā
vivita.ose [at] smiltenesnovads.lv

Inese Moiseja

Lietvede
muzikasskola [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi

Smiltenes Mūzikas skola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un padotībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas programmu īstenošanai. 

 • Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un kultūru audzinoša darbība. 
 • Īsteno 14 dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas un 2 interešu izglītības programmas. 
 • 2023./2024. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību apgūst 241 izglītojamais, sagatavošanas klasē – 31 bērns
 • Smiltenes Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodas Pils ielā 3, Smiltenē.
 • Smiltenes Mūzikas skolas telpas atrodas bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa, kas ataino lauku un pilsētu attīstības īpatnības un tradīcijas. Smiltenes bijušās draudzes skolas ēkas pirmsākumi meklējami jau 18. gadsimta sākumā, kad Smiltenes draudzē tika ieviesta skola un uzcelta mācītājmuiža. Tomēr, līdzīgi kā daudzviet citur Vidzemē, Polijas un Zviedrijas kara rezultātā, draudze tika izpostīta, miests ar kādām divdesmit mājām, baznīcu, draudzes skolu un mācītājmuižu nodedzinātas vai sagrauta. 1754. gadā pabeidza Smiltenes draudzes skolas ēku, kura saglabājusies līdz pat 20. gadsimtam. 1754. gadā nolēma draudzes skolu pārbūvēt, jo koka sienas bija iepuvušas. Jaunās ēkas celtniecībai bija jāpieved akmeņi, tomēr tos nepieveda, tādēļ vecajai koka konstrukcijas ēkai ielika jaunus pamata baļķus, un no ārpuses to apsita ar dēļiem. Par ēkas turpmāku būvniecību ziņu nav, un tā bez īpašām arhitektūras izmaiņām redzama arī 20. gadsimta fotogrāfijā. 1755. gadā uzcēla līdz mūsdienām saglabājušos draudzes skolas namu mūra konstrukcijās. Jaunuzceltais draudzes skolas nams ir eklektisma stila divu stāvu mūra celtne ar kārniņu jumtu un iekšpagalma pusē izbūvētu jumta lukarnu. Ēka celta kombinējot plēstu laukakmeņu mūri ar sarkanu ķieģeļu joslām. Vidzemes lauku un mazo pilsētu skolu, tā arī draudžu skolu ēku celtniecībā šis divu materiālu savienojums bija bieži sastopams. Kad un kādēļ veco skolas namu koka konstrukcijās nojauca, precīzi nav zināms. Tomēr 1960. gada fotogrāfijā vecais skolas nams vairs nebija. Turpmākos gados jaunās draudzes skolas telpas izmantotas dažādiem iemesliem, pēdējās ziņas ir par telpās mītošo Smiltenes mežsaimnieku administrāciju. Kad administrācija pārcēlās uz Silvu, skolas ēkā sāk darbu mūzikas skola – 1957. gadā.
 • Skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, vokālo apmācību, kā arī interešu izglītības programmas. Kopumā tiek īstenotas 14 dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī divas interešu izglītības programmas – mazie vokālās mūzikas kolektīvi jeb sagatavošanas klase un vokāli instrumentālie ansambļi.
 • Smiltenes Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku.
 • Kopš 2021. gada 1. septembra Smiltenes Mūzikas skolai pievienojās arī Apes izglītības programmu realizācijas vieta Tirgus ielā 5, Apē un 2022. gada 1. septembrī tika izveidota Raunas izglītības programmu realizācijas vieta Skolas ielā 1, Raunā. 
 • Skolā darbojās koris, pūtēju orķestris un dažādi vokālie un instrumentālie ansambļi.
 • Bērniem vecumā no 6 gadiem iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas sagatavošanas klasi.
 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Ģitāras spēle
 • Flautas spēle
 • Obojas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Trombona spēle
 • Tubas spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase

Klavieru nodaļa

Vārds, uzvārds  Amats 
Inguna Balode Nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja
Gunta Druska Klavierspēles skolotāja
Zaiga Petrovska Klavierspēles skolotāja
Silva Eidemane Klavierspēles skolotāja
Velta Ispravņikova Klavierspēles skolotāja
Inga Strazdiņa Klavierspēles skolotāja
Lāsma Cunska Klavierspēles skolotāja
Lilija Kovaļa Klavierspēles skolotāja
Līga Kļava Klavierspēles skolotāja
Līga Lauriņa Koncertmeistare
Guna Rācene Koncertmeistare
Ilva Līne Klavierspēles skolotāja

                                              Vokālā nodaļa

Vārds, uzvārds  Amats 
Baiba Žēbina Nodaļas vadītāja, vokālās mūzikas skolotāja
Eva Uldriķe Vokālās mūzikas skolotāja
Valda Sedola Klavierspēles skolotāja, vokālās mūzikas skolotāja
Dace Rudzīte Vokālās mūzikas skolotāja

             Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu nodaļa

Vārds, uzvārds  Amats
Jānis Silakalns Nodaļas vadītājs, klarnetes un saksofona spēles skolotājs
Aija Krūze Flautas spēles skolotāja
Vivita Ose-Bērziņa Flautas un obojas spēles skolotāja
Aija Silakalne Flautas spēles skolotāja
Sarmīte Kubuliņa Flautas spēles skolotāja
Pēteris Vilks Metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skolotājs
Jānis Vilks Trompetes spēles skolotājs
Maija Švēdenberga Sitaminstrumentu spēles skolotāja
Aivars Radziņš Trompetes spēles skolotājs
Laura Muceniece Trombona, mežraga un tubas spēles skolotāja
Aira Paula Kolektīvās muzicēšanas skolotāja 

                         Stīgu instrumentu nodaļa

Vārds, uzvārds Amats
Inga Sīmane Nodaļas vadītāja, vijoles spēles skolotāja
Jānis Žagariņš Ģitāras spēles skolotājs

                                   Teorijas nodaļa

Vārds, uzvārds Amats
Inga Rācene Nodaļas vadītāja, mūzikas teorijas skolotāja
Zinta Kokare Mūzikas teorijas skolotāja
Baiba Žēbina Mūzikas teorijas skolotāja
Gunta Pētersone Mūzikas teorijas skolotāja
Sandra Oto Mūzikas teorijas skolotāja
Sarma Bērziņa Mūzikas teorijas skolotāja
Eva Uldriķe Mūzikas teorijas skolotāja
Muzikas_skolas_izlaidums