Kontakti

inga.simane [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Inga Sīmane

Izglītības iestādes vadītāja
inga.simane [at] smiltenesnovads.lv

Gunta Dzērve

Metodiķe
gunta.dzerve [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta interešu izglītības iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmas un metodisko darbu. 

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • organizēt un īstenot mācību procesu atbilstoši katra audzēkņa vecumam, interesēm un vajadzībām, lai nodrošinātu spēju, talantu izkopšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
  • sekmēt audzēkņu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām. 
 • Realizē 4 interešu izglītības programmas:
  • kultūrizglītības,
  • sporta,
  • vides,
  • jaunatnes darba. 
 • 2023./2024. mācību gadā interešu izglītību – ?? apgūst audzēkņi
 • Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (turpmāk - Smiltenes BJIIC) darbu uzsāka 2000. gada 1. septembrī kā patstāvīga izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītību Smiltenes pilsētā.
 • Smiltenes BJIIC darbības vieta ir Gaujas ielā 2 (arī Sporta skolas ēka), kur atrodas administrācijas telpas. Nodarbības notiek Smiltenes pilsētas pašvaldībai piederošās telpās. Iestādes administrācija ir direktors un metodiķis.
 • Sākotnēji visvairāk dalībnieku pulcē Kultūrizglītības programmas – tautas dejas, sarīkojuma dejas, vokālā mūzika, floristika.
 • Sporta izglītības programmu piedāvājumā – futbols, basketbols un VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība).
 • Liela interese un pieprasījums pēc datorapmācības.
 • No 2009. gada septembra interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī Smiltenes novada pagastu skolās un kultūras namos.
 • Sākot ar 2010. gada 1. janvāri iestādē strādā skolu sporta darba organizators.
 • Smiltenes BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus – tradicionāli Vidzemes reģiona pūtēju orķestru skates, periodiski vokālās mūzikas konkursa “Balsis” un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtas skates.
 • Ik pēc piecu gadu cikla Smiltenes BJIIC nodrošina Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinēšanu novadā. 
 • Smiltenes pilsētā, kopš iestādes dibināšanas rosīgi strādā kolektīvi ar lielu stāžu un ļoti labiem un izciliem rezultātiem – deju kolektīvi “Dadzīši” un “Knēvelīši”, kora “Lido”studija, popgrupa un popgrupas studija “Okay”. Nenoliedzami, augstie mākslinieciskie sasniegumi ir skolotāju mērķtiecīgs darbs un pieredze. Kolektīvi novērtēti gan Latvijas, gan arī pasaules mēroga konkursos un festivālos (Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. g.vasarā deju intermēdijās piedalījās DK “Dadzīši”, starptautiskajā koru konkursā 2015.g.jūlijā kora “Lido”studija ieguva 2. vietu.) Minētie kolektīvi ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti. Savukārt, nozīmīgas jubilejas un koncertus kolektīvi atzīmē ar vērienīgiem koncertiem, radoši sadarbojoties ar Latvijā populāriem mūziķiem un dejotājiem.
 • Šobrīd bērnu un jauniešu interesi rosinājušas arī Tehniskās jaunrades programmas – programmēšana un robotika. 
 • Tautas dejas
 • Mūsdienu dejas
 • Kori
 • Vokālie ansambļi
 • Folkloras kopa
 • Ģitāras un perkusiju spēle
 • Gleznošana un keramika
 • Radošie darbi
 • Kokapstrāde
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) grupas
 • Florbols
 • Vides pulciņš
 • Legorobotika
 • Robotika
 • Programmēšana
 • Cits (mazpulks)

Direktore: Inga Sīmane

Metodiķe: Gunta Dzērve

Pedagogi: Ieva Atare, Vineta Balode, Juris Bērziņš, Laura Brikmane, Jānis Celmi, Irita Eimane, Daiga Ērmane, Ilona Jansone, Dagnija Jurjāne, Jurģis Jurka, Džinita Jurkovska, Andris Karlsons, Reinholds Klots, Baiba Kovala, Līga Krūmiņa-Krīgere, Juris Krūze, Inga Ķestere, Laila Legzdiņa, Anita Lotiņa, Elvis Markss, Andrejs Miķis, Indra Mize, Līga Osma, Sandra Pakule, Dace Purvlīce, Laura Reimane, Liene Reine, Marita Rieksta-Krivjonoka, Valda Sedola, Gunita Skare, Marita Timermane, Eva Uldriķe, Kristiāna Vincjuna, Aija Zeibote, Kristīne Ziediņa.