Kontakti

raunaspsk [at] smiltenesnovads.lv
Raunas pamatskola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Agnese Rode-Danšina

Direktore
agnese.rode [at] smiltenesnovads.lv

Inita Kokoreviča

Direktores vietniece izglītības jomā
inita.kokorevica [at] smiltenesnovads.lv

Aiga Matjušenoka

Direktores vietniece izglītības jomā
aiga.matjusenoka [at] smiltenesnovads.lv

Ritma Temnova

Pirmsskolas izglītības metodiķe
raunaspsk [at] smiltenesnovads.lv

Inese Karlsone

Lietvede
raunaspsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Raunas pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. 

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatsskolas izglītību apgūst ??? izglītojamie,  pirmsskolas izglītību - Raunas pirmsskolas grupās 105, Launkalnes pirmsskolas grupās 44 bērni. 
 • Vēstures fakti
  • Raunas muižas pārvaldnieka māja celta 19. gs. otrajā pusē Šveices vasarnīcu arhitektūras stilā. Vecākās paaudzes raunēnieši šo ēku sauc par “Zaļo māju”, jo ēkai esot bijis zaļš jumts, bet tagad vietējiem cilvēkiem tā plašāk zināma kā “Mazā skola”, jo ēkā ilgus gadus atradās Raunas skolas mazākās klasītes. Skolu muižas pārvaldnieka ēkā iekārtoja jau 1927. gadā. Līdz pat 1938. gadam šajā ēkā bija izvietota viena no divām Raunas skolām – Raunas Centra 1. pakāpes pamatskola (1.-4. klase). 1938. gada 10. jūnijā Raunas centrā izcēlās liels ugunsgrēks, kā rezultātā nodega otras Raunas skolas – Raunas 2. pakāpes pamatskolas (Draudzes skolas) ēka, tāpēc visus skolniekus ar 1938. gada septembri pārcēla uz Raunas Centra 1.pakāpes pamatskolu jeb bijušo Raunas muižas pārvaldnieka ēku, kur atvēra arī 5. un 6. klasi, bet skolu pārsauca par Raunas sešklasīgo pamatskolu. 1938. gada decembrī Raunas pagasta padome nolēma celt jaunu, plašu skolas ēku, kurā būtu telpas 350 skolēniem. Šī ēka atrastos blakus Raunas muižas pārvaldnieka ēkai, skolas dārzā. Bija paredzēts, ka līdzšinējo skolu izmantotu kā internātu. Tomēr jaunās skolas ēkas celtniecība netika realizēta Otrā pasaules kara dēļ. Kara laikā ēkā bija izvietots kara hospitālis. Padomju gados ēka kalpoja gan Raunas skolas vajadzībām, gan kā skolas internāts. Šodien ēkā notiek zēnu darbmācības nodarbības, kā arī izvietota Raunas muzeja priekšmetu krātuve.
  • Šis ir stāsts par skolas bērnu vēlmi mācīties 215 gadus, ar rindiņām par deju prasmi, muzikālajiem talantiem, teātra spēlmaņiem un sportistiem. Mūsu stāsts lasāms visā pasaulē, kur nonākuši ne tikai mūsu rokdarbnieki, bet arī skolu absolvējušie uzņēmēji, speciālisti un mākslinieki. Līdz 2023. gada septembrim stāsts trupinās ar jauno, bet jau iepriekš bijušo skolas statusu –Šobrīd Raunas pamatskolā, Raunas pirmsskolā un Raunas pamatskolas mācību programmas realizācijas vietā Launkalnē kopā ir 345 izglītojamie, papildus apgūstot dažādas prasmes, stiprinot sevī uzņēmējspēju un attīstot sevi, kā pilnvērtīgas un sociāli atbildīgas personības. 2023. gada septembrī, tika slēgta Drustu filiāle un Raunas pamatskolas paspārnē šobrīd ir pamatskolas mācību programmas realizācijas vieta Launkalnē. 
 • Misija, vīzija
  • Izglītības iestādes misija ir piedāvāt skolēnu vajadzībām atbilstošu izglītību! 
 • Vīzija
  • Raunas pamatskola ir kvalitatīva un pieprasīta mazā lauku skola!  Izglītības iestādes vērtības  – atvērtība, cieņa un mērķtiecība!
 •  Viena no skolas tradīcijām ir Citādā diena. 
  • Kā vēsta nosaukums, tajā lietas notiek pretēji ierastajam – bērni mācās pēcpusdienā, nevis no rīta; no cilvēku pieredzes un stāstiem, nevis mācību grāmatām.
 • Ievērības cienīgs un draudzīgas sāncensības piepildīts ir volejbola turnīrs, kurā spēkiem mērojas skolēni un skolotāji.
 • Skolai ir arī savs, īpašs talismans – skudra. Tā simbolizē milzīgu gribasspēku, to, ka spēcīga apņemšanās un nelokāmība ļauj paveikt lielas lietas. Šo talismanu Raunas pamatskolā saņem gudrākā klase.
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
 • Pamatizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Pirmsskolas izglītības grupas atrodas divās ēkās – Kalna iela 4, Rauna  un  Līvu iela 5, Launkalne. 
 • Pirmsskolā prasmes un zināšanas apgūst pusotru līdz sešus gadus veci bērni.
 • Abās pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiks ir no plkst. 7.30–18.00. 
 • Raunas pirmsskolas grupas:
  •  "Saulēniņi,"
  • "Zīļuki",
  • "Kāpēči",
  • "Pūcītes",
  • "Bitītes",
  • "Mārītes"'.
 • Launkalnes pirmsskolas grupas:
 • "Taurenīši"
 • "Bitītes"
 • "Mārītes".
 • Bērniem ir iespēja paēst garšīgas un veselīgas brokastis, pusdienas un launagu.
 • Nodarbības notiek, ņemot vērā jaunās izglītības vadlīnijas, respektējot katra personību un individualitāti.
 • Bērni gūst pirmos matemātiskos priekšstatus, mācās pareizi lietot valodu, apgūst vizuālās mākslas, dabaszinību  un mājturības pamatprasmes, sporto, muzicē un kopā svin svētkus. Strādā logopēds.
 • Smiltenes Mākslas skola jauno no 2023./2024. mācību gadu īsteno profesionālās ievirzes programmu “Vizuāli plastiskā māksla” realizācijas vietā Raunas pamatskolā. Audzēkņiem iespēja apgūt zīmēšanu, gleznošanu, tekstildarbus un keramiku. 

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets, amats

Rode-Danšina Agnese

Direktore

Kručāne Silvija

Sākumskolas skolotāja

Cūberga Baiba

Sākumskolas skolotāja

Landrāte Gita

Sākumskolas skolotāja

Podniece Ilze

Sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Abrāmova Daiga

Sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Apsīte Sanda

Sociālais pedagogs

Paipala Inta

Speciālais pedagogs

Bergsone Liene

Angļu valodas skolotāja

Abrāmovs Andris

Sporta un veselības skolotājs

Vītola Sanita

Dizains un tehnoloģijas,  matemātikas skolotāja

Buliņa – Pinka Justīne

Direktora vietniece audzināšanas un ārpus klašu darbā, pašpārvaldes konsultants, Latvijas Skolas somas, MOT, Neklusē koordinatore

Inita Kokoreviča

Direktora vietniece izglītības jomā

Jermacāne Iluta

Pedagoga palīgs

Sircova Digna

Vizuālā mākslas un datorikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Sarkane Dace

Bioloģija un ķīmijas skolotāja

Plētiena Olga

Krievu valodas skolotāja

Zēmele Brigita

Fizikas, inženierzinības skolotāja

Parandjuka Aiva

Sporta un veselības skolotāja

Cera Inga 

Bibliotekāre, pirmsskolas skolotāja

Briša Jolanta

Angļu valodas skolotāja

Alkšere Mārīte

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ābrama Dace

Pirmsskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Lapiņa Vēsma

Datorikas, ģeogrāfijas, sociālās zinības un vēstures, interešu izglītības skolotāja

Lejmalniece Ieva

Latviešu valodas skolotāja, teātra māksla

Berķe Sandra

Matemātikas skolotāja

Bērziņa Sarma

Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Fiņko Undīne

Logopēds, pirmsskolas skolotāja

Kārkliņa Aira

Latvijas un pasaules vēstures, sociālās zinības skolotāja

Podniece Madara

Interešu izglītības skolotāja

Bāze Irēna Pedagoga palīgs
Parandjuka Aiva Sporta skolotāja sākumskolā
Kokins Raivo Pirmsskolas skolotāja
Lasmane Baiba Pirmsskolas skolotāja
Pacēviča Irēna Pirmsskolas skolotāja
Raiska Agnese Pirmsskolas skolotāja
Rasa - Zīrāka Evita Pirmsskolas skolotāja
Rekmane Anita Pirmsskolas skolotāja
Rimša Santa Pirmsskolas skolotāja
Rudaka Siguta Pirmsskolas skolotāja
Ruska Elita Pirmsskolas skolotāja
Safronova Dana Pirmsskolas skolotāja
Smilga Sandra Pirmsskolas skolotāja
Spalviņa Elīne Pirmsskolas skolotāja
Vīgante Laura Pirmsskolas sporta skolotāja
Zālīte Laila Pirmsskolas skolotāja
 • Pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994. gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi – drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt ‘nē’. 2021./2022. m.g. pabeidza pirmā klase, kas piedalījās MOT 3 gadu programmā. 
 • Neklusē. Sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Aizvadītajā mācību gadā tika īstenoti “Neklusē” piedāvātie audzināšanas stundu modeļi, 4-.9. klašu vecumposmā. 
 • Tikumiskās audzināšanas programmas “E-TAP”. Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” piedāvā Latvijas kontekstam pielāgotus mācību resursus pirmsskolas un pamatizglītības skolotājiem, lai palīdzētu īstenot tikumisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Vairāki klašu audzinātāji piedalījās jaunās programmas izmēģināšanā. Aizvadītajā mācību gadā katrs klašu audzinātājs varēja īstenot šajā programmā izveidoto audzināšanu stundu saturu.
 • Skolas soma. Kultūrizglītības programma, kuras ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā. Aizvadītajā mācību gadā Raunas pamatskolā notika 8 programmas “Skolas soma” aktivitātes: Smilšu kino ar radošo darbnīcu, “Dagamba” tiešsaistes koncerts, digitālā dzejas un mūzikas performance “Orbīta. Čaklais”, muzejpedagoģiskā lekcija, tikšanās ar rakstnieci Inesei Valteri, Stikla pūtēju darbnīca, Maizes mājas apmeklējums un “Daudz laimes Latvija” koncerts visai skolai. 
 • Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos”. 2021./2022. m.g. pandēmijas ierobežojumu ietekmē netika īstenotas vairākas aktivitātes, bet īstenotie pasākumi 2021./2022. m.g. Veselības projekta ietvaros Raunas pamatskolā ir lekcija “Es protu peldēt” 2021. gada septembrī un peldētapmācības nodarbības peldbaseinā “Rifs” 2021. gada novembrī, decembrī un 2022. gada februārī, martā un aprīlī.
 • Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Raunas pamatskola 2021./2022. mācību gadā sāka dalību projektā “Pumpurs”. Projekta ietvaros tika nodrošinātas individuālas konsultācijas skolēniem Raunā un Drustos, kā arī grupas supervīzijas pedagogiem.
Vakances baneris. Raunas pamatskola aicina darbā lietvedi