Kontakti

makslasskola [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes Mākslas skola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Vineta Balode

Direktore
vineta.balode [at] smiltenesnovads.lv

Astrīda Ķemere

Direktores vietniece
makslasskola [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi

Smiltenes Mākslas skola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāde. 

 • Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un kultūru audzinoša darbība. 
 • Realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu – Vizuāli plastiskā māksla un interešu izglītību.
 • 2023./2024.mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību apgūst 155, interešu izglītību - 48 audzēkņi
 •  Fakti par skolu
  • Smiltenes Mākslas skola kā Valkas rajona mākslas skolas filiāle darbojas no 1990. gada. Pamatojoties uz Smiltenes pilsētas domes 1996. gada 17. jūnija lēmumu, prot. Nr.42, 4.§., darbojas kā patstāvīga mācību iestāde. Smiltenes Mākslas skola ir akreditēta mācību iestāde un realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla".
  • Kopš 1998. gada septembra Smiltenes Mākslas skola atrodas Vaļņu ielā 2.
  • Mākslas skolas audzēkņi skolā apgūst mākslas zinību pamatus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, keramikā, ādas plastikā un tekstilā. Bērni skolā tiek uzņemti no 9 – 10 gadu vecuma un mācās 7 gadus.
  • Nodarbības skolā notiek pēcpusdienā – trīs reizes nedēļā (12 mācību stundas nedēļā). Skolu beidzot, audzēknis iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību.
  • 2023./2024. mācību gadu uzsākot Smiltenes Mākslas skolā audzēkņu skaits jau tuvojas diviem simtiem. Šajā mācību gadā Smiltenes Mākslas skola uzsāk “Vizuāli plastiskās mākslas” programmas realizāciju arī Raunas pamatskolā.
 • Skolas misija, vīzija, vērtības
  • Misija – sniegt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību un veicināt pilnvērtīgas personības attīstību, palīdzēt attīstīt prasmi meklēt un atrast savu vietu dzīvē.
  • Vīzija – mākslas skolas audzēkņi ir harmoniskas un pilnvērtīgas personības, kas tendētas uz pašattīstību, jūt nepieciešamību pēc sakoptas vides – vairo labo, patieso un skaisto ap sevi un pasaulē.
  • Vērtības – mācību procesā iekļaujošā audzināšanas joma, uzsvaru liekot uz patriotisko, atbildības uzņemšanos, taisnīguma principiem, godīgumu, cieņu un savstarpējās ētikas principiem.

Smiltenes Mākslas skolas logo

 • Pateicoties 6. kursa audzēknei Emīlijai Šaumbergai,  datorgrafikas pasniedzējai Gintai Špatei un pedagogu kolektīvam izveidots skolai savs logo. 
 • Logotipā izmantotas trīs krāsas. Zeltaini dzeltena un rudzupuķu zila, kas jau izsenis iespiedušās mūsu novada iedzīvotāju apziņā kā īstenas smilteniešu krāsas. Tāpat arī sudrabpelēka, kas kopējā logotipa krāsu paletē norāda uz lietu kārtību, skaidrību, arī uz mācību iestādes formālo pusi. Saulaini dzeltenā krāsa mums asociējas ar bērnības laiku, ar laimi, prieku un izdošanos. Kompozicionāli šīs divas krāsas – pelēkais ar dzeltenu, mūsu logotipā norāda arī uz visuzskatāmākajiem pretmetiem vizuāli plastiskās mākslas jomā, uz gaismu un ēnu. Tāpat arī uz pretmetiem cilvēka dzīves gājumā un mācību procesos. Rudzupuķu zilā, kas ir arī indigo krāsa, norāda uz īpašiem talantiem, radošumu, garīgumu, uz izaugsmi un cerību pilnu nākotni. Logotips sevī ietver vairākus nozīmīgus simbolus. Viens no tiem – māja, mājas. Audzēkņiem, nākot pa Vaļņu ielu, jau iztālēm redzama Smiltenes Mākslas skolas ēkas gala fasāde. Tā ir saulaini dzeltena, divslīpņu jumta tipiska mājas forma. Ceram un ticam, ka mūsu audzēkņi mākslas skolā jūtas vienmēr gaidīti, uzklausīti, ka šī ir tā vieta, kur justies nepiespiesti un brīvi, kur realizēt savus radošos talantus un vispārdrošākās ieceres. Gluži kā mājās. Tāpat ļoti skaidri nolasāma arī zīmuļa forma. Zīmulis ir mākslinieka darbarīks. Starpnieks idejai un tās materiālajam iemiesojumam. Ar zīmuļa vilktu līniju aizsākušies visiespaidīgākie kultūras pieminekļi pasaules mākslas vēsturē.
 • Vēl mūsu logotipā ļoti skaidri iezīmējas latīņu alfabēta burts “M”. Ar šo burtu mūsu valodā aizsākas bezgala daudz skaistu vārdu. Mājas, miers, mīlestība, māksla, mūzika, maigums, maģiskums, mērķtiecība un vēl tik daudz citi.
 • Vērīgāks aplūkotājs mūsu logotipā saskatīs arī kalnu virsotnes. Tās simbolizē mērķi, augstāko potenciālu, uz ko mums katram tiekties, arī virzību augšup, ceļu, kas uz to ved.
 • Savukārt, ja vērotājs ir pavisam radošs cilvēks, viņš ieraudzīs arī kosmosa kuģi! – Raķeti, kas gatava startam. Esam pārliecināti, ka radošuma izpausmēm nav robežu. Ikviens no mums ieradies pasaulē ar spēju iztēloties un sapņot, kā arī sasniegt sev izvirzītos mērķus. Vēlamies, lai mūsu audzēkņi sasniedz visas virsotnes, zvaigznes un tiek vēl tālāk!
 •  Logotips atspoguļo visas Smiltenes Mākslas skolas pamatvērtības.
Smiltenes Mākslas skolas logo
 • Vizuāli plastiskā māksla.
 • Interešu izglītība.

Vārds, uzvārds

Amats

Vineta Balode

Direktore, papīra plastikas skolotāja

Astrīda Ķemere

Direktora vietniece, veidošanas, mākslas pamatu skolotāja

Ira Ērmane

Tekstildarbu, gleznošanas skolotāja

Džinita Jurkovska

Keramikas, zīmēšanas skolotāja

Evita Rauza

Gleznošanas, zīmēšanas skolotāja

Inita Agija Sika

Mediju pamatu skolotāja

Kristīne Kārkliņa

Dizaina pamatu skolotāja

Niklāvs Kalniņš

Metāla izstrādājumu dizaina skolotājs

Mudīte Grīviņa

Zīmēšanas, mākslas pamatu, apģērbu dizaina skolotāja

Digna Sircova

Zīmēšanas, gleznošanas, tekstildarbu (Smiltenes Mākslas skolas izglītības programmas realizācijas vietā – Raunas pamatskolā) skolotāja

Rita Dzenīte

Ēku uzraugs