Apbalvojums_Goda_cilveks

Apbalvojums “Smiltenes novada Goda cilvēks” ir augstākais pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā vai atsevišķu Smiltenes novada apdzīvoto vai neapdzīvoto vietu labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā.

Personām, kuras ilggadēji un ar lieliem panākumiem strādājušas novadā, sniegušas ieguldījumu novada izaugsmē un attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas iedzīvotāju labklājību, personām, kuru darbu var novērtēt kā “mūža ieguldījumu”. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Apbalvojuma “Smiltenes novada Goda cilvēks” atribūtika ir sudraba goda zīme un apliecinājuma raksts ar Smiltenes novada simboliku, un naudas balva 500 EUR apmērā.

Apbalvojumu piešķir vienu reizi mūžā.

Andris_Miezitis

Smiltenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Goda cilvēks” saņēma Andris MiezītisViņam pateicās par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, veicinot novada infrastruktūras sakārtošanu, iedzīvotāju labklājību un Smiltenes vārda popularizēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā, par ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un tradīciju saglabāšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību.

A. Miezītis 32 sava mūža gadus vadījis Smiltenes tehnikumu, kā arī pats ir tā absolvents. Šajā laikā ievērojams ir viņa ieguldījums iestādes un profesionālās izglītības kopumā attīstībā, popularizēšanā un sasniegumu veicināšanā, kas novērtēts arī nacionālā līmenī – par to viņš saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu. 

Augstā godā A. Miezītis allaž turējis iepriekšējo paaudžu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma, Kalnamuižas un visa novada attīstībā. Pats vairākkārt iejuties Paula Līvena tēlā, pēc viņa iniciatīvas firstam skolas tuvumā uzcelts piemineklis.

A. Miezītis ir radoša persona, kultūrmantojuma kopējs. Darbojies teātrī, pēc viņa iniciatīvas izveidots tehnikuma “muzejs”, kas atvērts ikvienam, kā arī skola tapusi par Vidzemes kulinārā mantojuma popularizētāju. Īstens novada patriots. 

Juris_Matvejs

Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma Juris Matvejs. Kopš 1972. gada Juris Matvejs uzsācis darbu SIA "8CBR" uzņēmumā, ieguldījis lielu darbu Smiltenes pilsētas infrastruktūras attīstībā – izbūvējis pirti Vecajā parkā, hokeja laukumu pie Tepera ezera, projektējis un izbūvējis Vecā parka gājēju celiņus. Vienlaikus Jura Matveja lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā projektētas aptuveni 30 dzīvojamās mājas, arī lielas ražotnes, piemēram, SIA “Smiltene Impex”. Smilteniešu vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā, nekad nav atteicis savu padomu un vienmēr atradis laiku. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs atrod laiku saviem hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai. Daudzos Smiltenes novada dārzos ražo viņa potētas ābeles, plūmes un bumbieres. Juris Matvejs ir cilvēks, kas ar savām zināšanām ir stiprinājis un stiprina Smiltenes vārdu no “pašiem pamatiem”. Pašvaldības vārdā sveicam Juri Matveju un sakām lielu paldies par ilggadēju darbu būvniecības jomā un ieguldījumu Smiltenes novada infrastruktūras attīstībā.

Vilki

2019. gadā Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ilggadējie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” mediķi: traumatologs-ortopēds Viktors Vilks un medicīnas māsa Maruta Vilka.

Gan Maruta, gan Viktors darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” uzsāka uzreiz pēc medicīniskās izglītības iegūšanas. Marutas Vilkas darba stāžs ir 54 gadi, bet Viktora Vilka - 47. M. Vilku slimnīcas kolektīvs raksturo kā ieturētu, precīzu, punktuālu, korektu, kārtīgu un atbildīgu, kā arī izpalīdzīgu, laipnu, iejūtīgu, salīdzinot viņu kā medicīnas māsu etalonu. Viktors Vilks visu savu mūžu veltījis ķirurģijai, traumatoloģijai. Slimnīcas kolektīvs viņu raksturo kā atbildīgu, zinošu, precīzu, korektu, stingru, bet ar lielisku humora izjūtu. Dr. Vilks nekad neatteiks palīdzību kolēģiem un ir ļoti iecienīts ārsts arī pacientu vidū. Medicīna saveda viņus abus kopā dzīvē un darbā - roku rokā, ar lielu precizitāti un atbildības sajūtu visu dzīvi veltījuši Smiltenes novada iedzīvotāju labklājībai, par ko sakām neizmērojamu paldies! 

Anda_un_Janis_Dinga

Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma Anda un Jānis Dingas.

Dingu ģimene kopā ar aktīviem smilteniešiem 2002. gadā nodibināja sabiedrisko fondu “Krustceles”, ar kuru īstenoti vairāki projekti Smiltenes Cērtenes pilskalnā, radot iespēju bez maksas tā apmeklētājiem interesantāk un aktīvāk pavadīt laiku pie dabas. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem fonds rīko akciju, kuras ietvaros palīdz sarūpēt svētku eglītes tiem, kuri paši mežā nevar doties vai iegādāties par samaksu. Vienlaikus, kopjot mežu, tiek sarūpētas eglītes arī citiem, kuras var izvēlēties pie pilskalna. Atmodas laikā Jānis bija aktīvs tautfrontietis, “Daugavas vanagi” Smiltenes nodaļas vadītājs, šobrīd zemessargs, vairojot patriotismu un lepnumu par savu valsti. Dingu ģimene ir devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā un neatkarības stiprināšanā. Ar savu darbu ir paraugs ikvienam. 

Kleperu_gimene

Smiltenes novada domes augstāko apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma Kleperu ģimene.  Launkalnes pagasta Kleperu ģimenes mājās, kur saimnieko Līga un Raimonds Kleperi, jau kopš 1998. gada ir izveidots meža medību un, godājot senčus, senu lietu muzejs-privātkolekcija. Saimnieki laipni sagaida ikvienu interesentu, kurš vēlas aplūkot gan senus mežkopības un zemkopības darbarīkus, gan rūpīgi vāktās sadzīves lietas, gan ziņas par dzimtas un pagasta vēsturi. Kleperu ģimene ir iedvesmojusi ne tikai savu dzimtu, bet daudzus viesus sākt apzināties savas dzimtas saknes. Apkārtējās skolas, īpaši, Launkalnes sākumskola, novērtē sadarbību, kāda ir izveidojusies ar Kleperu ģimeni. Kleperu mājās katru gadu tiek rīkotas Meža dienu mācību ekskursijas, Līgas un Raimonda un viņa bērnu vadībā tiek spēlētas dažādas dabas izzinošas spēles, iepazīti ārstniecības augi, pētīti koki. Līga un Raimonds ir nesavtīgi, pacietīgi cilvēki, kuri snieguši ieguldījumu Smiltenes novada un Launkalnes pagasta tēla veidošanā, sabiedrības izglītošanā kultūrvēstures un mežsaimniecības jomā.