Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Projekta nosaukums: Vaidavas dabas takas labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot tās teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā laika pavadīšanas elementus, izceļot un uzsverot Vaidavas upes unikālo nozīmi Apes pilsētvidē un sniedzot sabiedrībai savādāku pieeju apkārtējās dabas, vides un dabas bagātību izzināšanā.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai: 
  • Vidējā termiņa prioritāte 2: Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide
  • Rīcības virziens 11: Tūrisms un mārketings  
  • Uzdevums 43: Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru
  • Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 55: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
 • Projekta aktivitātes: Projekta aktivitātes mērķis ir izvietojot: dabas takas teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā laika pavadīšanas elementus, kas veicinās tās sakārtošanu, uzlabos atpūtas, tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi saglabājot arī dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ļaujot ikvienam takas apmeklētājam nedaudz savādāk sajust, sadzirdēt un izzināt Vaidavas upes un takas dabas maģiju un unikalitāti Apes pilsētvidē.
 • Aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot takā:
  • 20 izziņas zīmes, kas ļaus iepazīt dabas takā sastopamos augus, kokus, krūmus;
  • 2 zviļņus – dabas, tās skaņu baudīšanai, relaksācijai;
  • 2 sēdrāmjus – labizjūtas vairošanai, unikālu skatu uz Vaidavas upi ieraudzīšanai.
  • Aktīvai atpūtai tiks veidots šūpoļu parks, ietverot: 1 ģimenes šūpoles, 1 Lieldienu šūpoles, 1 šūpoles Ligzda.
 • Projekta ilgums: Marts 2023 – Decembris 2023
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās projekta izmaksas: 16667,00 EUR
  • Programmas finansējums: 15000,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 1667,00 EUR
 • Publicitāte:
vaidava
tfh