Projekti
tfh

Apē, sākot no šī gada marta, tiek uzsākti īstenot divi LEADER pieejas projekti. Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Viens no projektiem ir “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana”. Projekta ietvaros, kā viena no aktivitātēm savas vietas identitātes stiprināšanai, popularizēšanai, tiks radīts un uzstādīts unikāls stilizēts vides objekts – cieņas, vēstures, dzīvesveida simbols, kurš godinās senākās motosporta sacensības Latvijā. Vienlaikus tas būs veltījums motoru pasaules cienītājiem, būs cieņas izrādījums Apes cilvēkiem, jo šis 50 gadu moto maratons nevarētu pastāvēt un būt bez pašu cilvēkiem. Teju ikviens mazāks, lielāks apenietis ir līdzās stāvējis pie “Vaidavas Kausa” organizēšanas. Vēl viena projekta aktivitāte – Apes mototrases teritorijā izvietot 11 apgaismojuma vienības, tādējādi pilnveidojot trases teritoriju, kurā visiem aktīvās dzīves piekritējiem būs dažādas iespējas kustību un veselības uzlabošanas veicināšanai. Kopumā projektā tiks uzlabots nozīmīgs teritorijas resurss Apei. Projekta aktivitātes radīs pozitīvas izmaiņas trases attīstībā, ietekmēs Apes pilsētas, kā motosporta ilglaicīgāko tradīciju uzturētājas tēlu un veidos pozitīvu ietekmi uz citiem vietas procesiem, ekonomiku, jo tiks piesaistīti arvien jauni interesenti, gan motosporta entuziasti, gan viņu ģimenes, citi aktīvā dzīves veida piekritēji.

Otrs projekts ir “Vaidavas dabas takas labiekārtošana”. Projektā paredzēts pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot takā izziņas un atpūtas elementus – 20 izziņas zīmes, kas ļaus iepazīt dabas takā sastopamos augus, kokus, krūmus, arī 2 zviļņus – dabas, tās skaņu baudīšanai, relaksācijai, 2 sēdrāmjus – labizjūtas vairošanai, unikālu skatu uz Vaidavas upes aplūkošanai. Aktīvai atpūtai tiks veidots šūpoļu parks, ietverot 1 ģimenes šūpoles, 1 Lieldienu šūpoles, 1 šūpoles “Ligzda”. Īstenotās aktivitātes veicinās takas sakārtošanu, uzlabos atpūtas, tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi saglabājot arī dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ļaujot ikvienam takas apmeklētājam nedaudz savādāk sajust, sadzirdēt un izzināt Vaidavas upes un takas dabas maģiju un unikalitāti Apes pilsētvidē.

Projekts  23-09-AL26-A019.2208-000001 “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana” un projekts Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001 “Vaidavas dabas takas labiekārtošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Smiltenes novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļa