Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  Projekta nosaukums: Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000012) Projekta mērķis: Projekta mērķis ir radīt modernu pieturvietu tūristiem un iedzīvotājiem, kas izvēlētos teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  22.12.2023.
  Projekta nosaukums: Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana (ELFLA, Nr. 23-09-AL26-A019.2210-000001) Projekta mērķis: Īstenojot projektu “Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana”, tiks palielināts vietas potenciāls un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  22.12.2023.
  Projekta nosaukums: Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide (ELFLA, Nr.23-09-AL26-A019.2210-000002) Projekta mērķis: Īstenojot projektu “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide”, tiks palielināts vietas potenciāls un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.11.2023.
  Projekta nosaukums: Vaidavas dabas takas labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001 Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot tās teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.09.2023.
  Projekta nosaukums Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā ELFLA Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000005 Projekta mērķis Uzstādīt rotaļu kompleksus, ieklāt triecienabsorbējošu segumu un labiekārtot atpūtas zonu Raunas pagasta centra…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2023.
  Projekta nosaukums: Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas” (ELFLA,Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003) Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un uzlabot pludmales zonu Asuāna uzstādījumā, tādējādi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.06.2023.
  Projekta nosaukums: “Drustu kapsētas digitalizācija” (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006) Projekta mērķis: Projekta “Drustu kapsētas digitalizācija” mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot tā ilgtermiņa…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.03.2023.
  Projekta nosaukums: Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2208-000001 Projekta mērķis: Projekta mērķis ir godināt senākās motosporta sacensības Latvijā, uzstādot Apes pilsētā vides…
  25.10.2022.
  Projekta programma, prioritāte, aktualitāte: Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam. pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Projekta mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  27.06.2022.
  Programma, prioritāte, aktivitāte: Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības…