Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis: Projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” mērķis ir izveidot laukumu Bilskā, radot piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem. Laukumā būs iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, mobilitātes un iesildīšanās treniņus pēc spēka un kardio treniņiem u.c.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 27.06.2022. – 30.11.2022.
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 8000,00 EUR
  • Programmas finansējums: 7200,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 800,00 EUR
 • Projekta objekti: Bilskas pamatskola (Bilska)
 • Situācijas apraksts: Laukums daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai tika izveidots Bilskas pamatskolas teritorijā. Bilskas pamatskolas pirmsskolas grupā ir tendence pieaugt izglītojamo skaitam, kā arī Bilskas ciemā uz patstāvīgu dzīvi atgriežas ģimenes ar bērniem, vasarās pie vecvecākiem viesojas mazbērni, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt piemērotu vidi kvalitatīvai atpūtai. Izveidojot laukumu daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai, tiek nodrošināta iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm uz laukuma ar piemērotu segumu. Laukums uzstādīts vietā, kur diennakts tumšajā laikā ir nodrošināts ielu apgaismojums, līdz ar to jaunveidoto pakalpojumu iespējams izmantot arī tumšajās vakara stundās, piemēram, kad vecāki ir atgriezušies no darba. Nepieciešamību pēc šāda laukuma jau vairākkārt ir paudušas pirmsskolas grupu audzinātājas un vietējo bērnu vecāki. Tas paplašināja pakalpojumu klāstu bērniem, ir iespēja ne vien rotaļāties, izmantot batutu, bet arī nodarboties ar sportu, spēlēt dažādas spēles, savukārt vecāki var izmantot trenažieru laukuma sniegtās iespējas.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
  • Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
  • Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
ah