Statuss:
Īstenošanā
gcuj
 • Projekta nosaukums
  • Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā ELFLA Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000005
 • Projekta mērķis
  • Uzstādīt rotaļu kompleksus, ieklāt triecienabsorbējošu segumu un labiekārtot atpūtas zonu Raunas pagasta centra teritorijā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu spēļu un rekreācijas zonu, kas atbilst drošības un kvalitātes standartiem.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai
  • Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 56: Bērnu rotaļu laukumu izveide apdzīvotās vietās
 • Projekta aktivitātes
  • Jauna laukuma ierīkošana sniedz iespēju paaugstināt brīvā laika pavadīšanas kvalitāti ģimenēm ar bērniem- iekļaujot laukumiņa apmeklējumu ikdienas pastaigu maršrutā, kur vecāks ar bērniem var pavadīt laiku. Bērnu dabiskais stāvoklis ir rotaļāšanās, tā nodrošina visu, kas bērnam vajadzīgs, lai attīstītos, apgūtu pasauli un veidot attiecības ar citiem. Bērnu rotaļu laukums nodrošina iespēju maksimāli daudz uzturēties ārā- svaigā gaisā; tikties ar citiem bērniem; attīstīt spēku, veiklību, koordināciju.
 • Aktivitātes
  • Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt piecas kustību koordināciju, mazās un lielās motorikas attīstību ietekmējošas iekārtas- atpūtas, spēļu un sporta kompleksus, kā arī
  • atbilstošā apjomā zem iekārtām ierīkot triecienu slāpējošu laukuma segumu.
 • Projekta ilgums
  • Septembris 2022 – 30.09.2023
 • Projekta finansējums
  • Projekta kopējās izmaksas: 19781.42 EUR
  • Programmas finansējums: 17803.27 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 1978.14 EUR
cvjk