vaidava
tfh

Projekta “Vaidavas dabas takas labiekārtošana” ietvaros Apē pilnveidota Vaidavas dabas takas infrastruktūra, lai gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem būtu interesenti, izzinoši un aizraujoši pavadīt laiku, ļaujot ikvienam nedaudz savādāk sajust, sadzirdēt un izzināt Vaidavas upes un takas dabas maģiju un unikalitāti Apes pilsētvidē.

Aktīvai atpūtai takā izvietotas 1 ģimenes šūpoles, 1 Lieldienu šūpoles un  1 šūpoles Ligzda. Šūpoles atšķiras gan pēc lieluma, gan arī dizaina, un visiem kuriem patīk šūpoties būs iespēja baudīt dažādus šūpošanās veidus. Tā pat takā izvietoti tādi jauni izziņas un atpūtas elementi kā 2 zviļņi – dabas, tās skaņu baudīšanai, relaksācijai un 2 sēdrāmji – labizjūtas vairošanai, unikālu skatu uz Vaidavas upi ieraudzīšanai. Skaisti foto skati, Jums, būs garantēti! Projekta ietvaros izgatavotas arī 20 izziņas zīmes, kas ļaus iepazīt dabas takā sastopamos augus. Zīmes gan takā tiks izvietotas nākamajā gadā, kad augi līdz ar pavasari sāks mosties un būs redzami. Bet jau tagad aicinām ciemos uz Api izbaudīt Vaidavas dabas taku un tās piedāvājumu! Uz tikšanos Apē!

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

ape
ape
ape
ape
ape

 

Projekts Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001 īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Daiga Bojāre
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja