Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.05.2024.
  Projekta mērķis: Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.05.2024.
  Projekta nosaukums: Projekts - "Joint trainings and competitions in Estonia and Latvia", akronīms "Together in sports" (latviski - Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā). Projekta mērķis: Projekta mērķis ir organizēt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.04.2024.
  Projekta nosaukums:Projekts “Sharing goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities” akronīms “SHARING” (latviski– Mērķu, darbību un resursu dalīšanās kopienu savstarpējam izdevīgumam). Projekta mērķis: Projekta mērķis…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.11.2023.
  “From Hobby to Business” tulk. “No hobija uz biznesu” Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.11.2023.
  Projekta nosaukums:  Projekta Nr. LVIII-057 “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai/ Cultural and historical heritage: an opportunity for the development of tourism services”. Projekta saīsinātais nosaukums: ZE…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.11.2023.
  Projekta nosaukums:  “Garden Pearls for all” (tulk. “Dārza Pērles ikvienam”) Projekta akronīms: “Garden Pearls II” (tulk. “Dārza Pērles II”) Projekta Nr. EE-LV00038 Programma, prioritāte: Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.11.2023.
  Projekts “Active community around the Manors across the borders” (latviski – Aktīva kopiena ap muižām pāri robežām). Projekta mērķis: aktivizēt un iedrošināt vietējos, aktīvos cilvēkus, kuri dzīvo ap Gaujienas (LV) un Olustveres (EE) muižu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2023.
  Green Railway II jeb Zaļais dzelzceļš II Projekts Projekts “Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia” (latviski – Iekļaujoši un pieejami Zaļie Dzelzceļi Igaunijā un Latvijā) Projekta mērķis: Mērķis ir turpināt attīstīt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2023.
  Projekts “Activation of young people as future leaders in rural areas through cross-border cooperation” (latviski – Jauniešu kā nākotnes līderu aktivizēšana lauku teritorijās caur pārrobežu sadarbību). Projekta mērķis: izveidot lauku teritorijā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2023.
  Zaļās skolas ēdināšana Projekts “Green and healthy public catering solution for municipal schools and kindergartens in rural areas” (latviski – Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās) …