Statuss:
Īstenošanā
ju
 • Projekta mērķis:
  • Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.
  • Projekta “3I solution for PS” mērķis ir palīdzēt Baltijas reģiona mazo pilsētu administrācijām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ieviest inovācijas, kas balstītas uz jaunām, viedām un pieejamām tehnoloģijām.
 • Programma, prioritāte:
  • Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.- 2027. gadam.
  • Prioritāte: inovatīvas sabiedrības.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
  • Rīcības virziens 2: Pakalpojumi un pārvaldība.
  • Uzdevums 10: Pilnveidot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi pārvaldei un pakalpojumu sniegšanai.
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekts ir vērsts uz  inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss.
 • Aktivitātes:
  • Smiltenes novads līdzdarbosies paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē, kā arī testēs tos publiskajā ārtelpā uzstādot viedos soliņus.
 • Projekta partneri:
  • Vadošais projekta  partneris:
  • Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāte Somijā (Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Vliopisto LUT)
 • Projekta partneri:
  • Uzņēmums AR-GO lab Oy Somijā,
  • Mazovijas attīstības aģentūra Polijā ( Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.),
  • Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parks Lietuvā ( Kauno mokslo ir technologijų parkas),
  • Smiltenes novada pašvaldība.
 • Projekta ilgums:
  • 01.08.2023. – 31.07.2025.
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās plānotās projekta izmaksas 5 partneriem: 498 400,00 EUR
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas projektā: 81 200,00 EUR
  • No kuriem:
  • Programmas finansējums 64 960,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 8 120,00 EUR
  • Valsts budžeta dotācija : 8 120,00 EUR
baneris projektam
g
fg
h