Projekti
g
Attēls

Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā, lai apzinātu sabiedrības pieredzi un viedokli par inovāciju ieviešanas līmeni pašvaldībā. Aptauja ir anonīma un aizpildāma līdz 2024. gada 8. martam (ieskaitot). Iedzīvotāju ieguldījums ievērojami veicinās izpratni par grūtībām un izaicinājumiem sabiedrisko pakalpojumu sektorā.

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem – Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāti (Somija), uzņēmumu AR-GO lab Oy (Somija), Mazovijas attīstības aģentūru (Polija), Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parku (Lietuva) īsteno projektu “Enabling better public services in BSR with immersive, intelligent and innovative solutions” (latviski – Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem), akronīms – “3I solution for PS”. Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam (turpmāk – Programma).

“3I solution for PS” projekts ir vērsts uz inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss. Smiltenes novads līdzdarbosies paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē, kā arī testēs tos publiskajā ārtelpā, uzstādot viedos soliņus.

Lai veiksmīgi virzītos uz projekta mērķu sasniegšanu, projekta vadošais partneris Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāte (Somija) veic pētījumu ar mērķi noteikt galvenos problēmjautājumus inovāciju jomā publiskajā sektorā. Balstoties uz šo pētījumu, tiks izveidoti papildu materiāli un ziņojumi, lai palīdzētu speciālistiem veiksmīgāk strādāt pie inovāciju ieviešanas.

Saite uz aptauju šeit:

https://link.webropolsurveys.com/s/3isolutionsforpsuinbsr

Ja ir kādi jautājumi par pētījumu vai vēlaties saņemt papildu informāciju – aicinām sazināties ar Katriin Vannik [email protected] vai Anna Kruzenstern [email protected] (angļu valodā).

Ja vēlaties sazināties latviešu valodā, lūgums rakstīt Vitai Grigulei uz e-pastu [email protected].

Vairāk informācija par projektu pieejama ŠEIT

Būsim pateicīgi par atsaucību!

Attīstības un plānošanas nodaļa