Statuss:
Īstenošanā
fy

Projekts “Activation of young people as future leaders in rural areas through cross-border cooperation” (latviski – Jauniešu kā nākotnes līderu aktivizēšana lauku teritorijās caur pārrobežu sadarbību).

Projekta mērķis: izveidot lauku teritorijā esošo un topošo jauno līderu spēcīgu pārrobežu tīklu, kas ilgtermiņā būtu svarīgi šo reģionu ilgtspējīgai attīstībai.

Programma, prioritāte, aktivitāte: Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

  • vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība;
  • rīcības virziens 1:  Vietējā kopiena;
  • uzdevums 2: Veicināt iedzīvotāju sadarbības iniciatīvu un kopienu attīstību;
  • uzdevums 3: Stiprināt nevalstiskā sektora darbību un lomu;
  • uzdevums 4: Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas un aktivitāti;
  • rīcības virziens 3: Izglītība un prasmes;
  • uzdevums U14: Veicināt kompetenču attīstību dažādām mērķa grupām visa mūža garumā.

Projekta aktivitātes: vietējie jaunieši vecumā no 18-30 gadiem aktīvi iekļausies pārrobežu nākotnes jauno līderu tīklā, vienlaicīgi uzlabojot savas vadības, inovāciju, administratīvās un citas prasmes formātā “Pārrobežu nākotnes līderu skola”. Notiks apmācības, pieredzes braucieni, jauniešu nometne, jaunieši organizēs pasākumus.

Projekta partneri: NVO “Setomaa apvienība”

Projekta ilgums: 15 mēneši, 01.10.2023.- 31.12.2024.

Projekta finansējums: kopējās plānotās projekta izmaksas: 34 210.00 EUR.

Programmas finansējums: 27 368.00 EUR
Pašvaldības finansējums: 3 421.00 EUR
Valsts budžeta dotācija: 3 421.00 EUR

 Publicitāte

Pārrobežu sadarbības projekts “Aktīvie jaunieši”

Smiltenes novadā tiks īstenoti seši Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekti

Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapa