Projekti
ty
fy

Smiltenes novada pašvaldība un Igaunijas nevalstiskā organizācija “Setomaa apvienība” uzsāk īstenot projektu “Aktīvie jaunieši” (“Active Youth”) Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir veidot esošo un topošo jauno līderu pārrobežu tīklu projekta partneru teritorijās. Tas tiks panākts īstenojot pasākumu kopumu ar nosaukumu “Pārrobežu nākotnes līderu skola”, kurā ar pārrobežu sadarbības starpniecību tiks veicināta ne tikai jauno līderu izaugsme, bet arī veidota jauniešu savstarpējā uzticība un sadarbība caur aktivitātēm cilvēks – cilvēkam. Projekta īstenošanas laiks ir no 2023. gada rudens līdz 2025. gada pavasarim. Tā ietvaros jauniešiem notiks pieci apmācību cikli par dažādām tēmām – katrs divas dienas, piecu dienu jauniešu nometne, tiks īstenoti jauniešu veidoti pasākumi,  kā arī notiks jaunatnes speciālistu pieredzes braucieni. Projekta aktivitātes tiek īstenotas gan Latvijā, gan Igaunijā. Projekta darba valoda ir angļu valoda un tajā piedalās dalībnieki no Setomaa novada un Smiltenes novada vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Projekta koordinatore Daiga Bojāre informē, ka: “Pirmās apmācības noritēja no 9. decembra līdz 10. decembrim Igaunijā.  No Smiltenes novada piedalījās 8 jaunieši. Kopā ar Setomaa jauniešiem piedalījāmies grupas saliedēšanas aktivitātēs, iepazinām prāta vētras teoriju un praktisku pielietošanu, apguvām klausīšanās un sevis prezentēšanas prasmes, kā  arī runājām par līderību un komunikāciju grupā. Tādējādi attīstījām sadarbības prasmes un veicinājām savstarpējo uzticību, iepazīstot viens otru ar dažādu neformālās izglītības metožu palīdzību. Liels paldies mūsu lieliskajam lektoram un trenerim  Anti Einpaul no Hea Pea OÜ, kurš šo divu dienu laikā deva visai mūsu grupai ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī ļoti noderīgas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.”

Pasākumu kopums “Pārrobežu nākotnes līderu skola” tiek īstenots Smiltenes novada pašvaldības un NVO “Setomaa apvienība” sadarbības projekta “Aktīvie jaunieši” ietvaros, ko līdzfinansē Igaunijas-Latvijas programma 2021. -2027. gadam.

Inga Grizāne
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste