Statuss:
Īstenošanā
fy

Projekts “Active community around the Manors across the borders” (latviski – Aktīva kopiena ap muižām pāri robežām).

 • Projekta mērķis: aktivizēt un iedrošināt vietējos, aktīvos cilvēkus, kuri dzīvo ap Gaujienas (LV) un Olustveres (EE) muižu teritorijām caur kopīgu mācīšanos un savstarpējas pieredzes un zināšanu apmaiņas aktivitātēm, vienlaikus veidojot jaunus sadarbības tīklus un stiprinot kopējus pārrobežu kontaktus un turpmāku sadarbību.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība;
  • Rīcības virziens 1:  Vietējā kopiena;
  • Uzdevums 2: Veicināt iedzīvotāju sadarbības iniciatīvu un kopienu attīstību;
  • Uzdevums 3: Stiprināt nevalstiskā sektora darbību un lomu;
  • Rīcības virziens 3: Izglītība un prasmes;
  • Uzdevums U14: Veicināt kompetenču attīstību dažādām mērķa grupām visa mūža garumā.
 • Projekta aktivitātes: tiks organizētas kopīgas četras praktiskās apmācības, četri pieredzes braucieni, trīs dienu plenērs aktīvajiem abu partneru teritoriju iedzīvotājiem un noslēguma pasākums Gaujienā.
 • Projekta partneri: Olustveres profesionālā skola
 • Projekta ilgums: 16 mēneši, 01.11.2023.- 28.02.2025.
 • Projekta finansējums:
  • kopējās plānotās projekta izmaksas: 74 266.00 EUR.
  • Programmas finansējums: 59 412.80 EUR
  • Partneru līdzfinansējums: 14 853.20 EUR
 • Smiltenes novada pašvaldības finansējuma sadalījums:
  • Programmas finansējums: 32 816.00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 4102.00 EUR
  • Valsts budžeta dotācija: 4102.00 EUR
 • Publicitāte:

Smiltenes novadā tiks īstenoti seši Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekti

Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapa