Statuss:
Noslēdzies
fgnh
 • “From Hobby to Business” tulk. “No hobija uz biznesu”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Vadošais finansējuma saņēmējs: Valkas novada pašvaldība.
  • Finansējuma saņēmēji: Balvu, Ludzas, Smiltenes un Valmieras novadu pašvaldības.
 • Projekta mērķis: Noorganizēt pirmā projektā lielu atsaucību ieguvušos pasākumus amatniekiem un mājražotājiem vēl plašākā apjomā, tas ir dot iespēju pirmā projekta labumu guvēju (Balvu, Ludzas, Valkas un Smiltenes) un jaunā projekta partnera Valmieras novada iedzīvotājiem, iepazīt kaimiņu pašvaldību un reģionu mājražotāju un amatnieku labo pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un piedalīties 5 tirgotāju skaita ziņā lielākos gadatirgos kā bija pirmajā projektā “No Hobija uz Biznesu”.
 • Projekta ilgums: 06.04.2023.-30.11.2023.
 • Projekta finansējums: Kopējais projekta budžets ir 200 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 180 000 EUR. Smiltenes novada pašvaldības finansējums 40 000 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam  ir 36 000 EUR jeb 90%.
 • Projekta teritorija: Smiltenes novads.
 • Projekta aktivitātes: Katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes  – meistarklase, pieredzes apmaiņas amatniekiem, gadatirgu organizēšanā, kā arī partneri iegādāsies aprīkojumu.  Smiltenes novada pašvaldība organizēs: 1)  meistarklases  un pieredzes braucienu pie novada uzņēmējiem; 2) Koprades pēcpusdienu Apē un braucienu pie  novada uzņēmējiem; 3) Pierobežas rudens gadatirgu Apē. Projekta ietvaros plānots iegādāties tādu tirdzniecības inventāru kā 1 mehāniskais mērritenis, 30 konusi, 300 mieti vietu iezīmēšanai, 1 furgontipa piekabe, 5 reklāmas stendi, 10vkombinētie galdi, 2 pārvietojamās tumbas ar galvas mikrofonu. Projekta ietvaros plānots aprīkot arī koprades telpas Apē – tikšanās vietu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem dažādu uzņēmējdarbības aktivitāšu īstenošanai. Plānots iegādāties 6 konferenču galdus un 20 krēslus, 2  ergonomiskus darba galdus un 2  krēslus, 2 portatīvos datorus, 2 monitorus, 2 LED TV sistēmas, 1 grupas video konferenču sistēmu un 1  multifunkcionālo sistēmu (printeris, skeneris, kopētājs).
 • Projekta dokumenti:

11.05.2023.

12.05.2023.

24.07.2023.

28.07.2023.

02.08.2023.

18.09.2023.

18.09.2023.