Statuss:
Īstenošanā
h
 • Projekta nosaukums:
  • Projekts - "Joint trainings and competitions in Estonia and Latvia", akronīms "Together in sports" (latviski - Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā).
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis ir organizēt kopējas starptautiskas sacensības un nometnes bērniem un jauniešiem Latvijas – Igaunijas pierobežas teritorijā un gūt pieredzi kā kaimiņu valstis organizē vietējās sporta aktivitātes.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
  • Rīcības virziens 5: Sports un aktīvā atpūta.
  • Uzdevums 22: Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu.
  • Uzdevums 23: Sekmēt sporta izglītības un tautas sporta iespēju pieejamību.
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekta ietvaros tiks rīkotas Vieglatlētikas sacensības Valka-Valga-Smiltene, sporta turnīri futbolā, basketbolā, florbolā, kā arī šaušanas sacensības un 3 sporta nometnes.
 • Projekta partneri:
  • Projekta partneri ir Valgas pašvaldība un Valkas novada pašvaldība.
 • Projekta ilgums:
  • 01.08.2023. – 30.11.2024.
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās plānotās projekta izmaksas: 22 465,00 EUR
  • Programmas finansējums: 17 972,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 2 246,50 EUR
  • Valsts budžeta dotācija: 2 246,50 EUR
n
y
f
gh
Viegatlētika