Projekti
gh

Sacensības vieglatlētikā “Valga – Valka – Smiltene” tiek organizētas Igaunijas – Latvijas programmas 2021.-2027.gadam  projekta “Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā”, akronīms “Together in Sports”, Nr. EE-LV00009” ietvaros un notiks 3.kārtās:

I kārta  27.05 2024. plkst. 16.00 Smiltenes stadions. 60m, 300m, tāllēkšana, bumbiņas mešana
II kārta  17.06.2024. plkst. 15.00 Valgas  stadions. 60m, 300m, tāllēkšana, bumbiņas mešana
III kārta 21.06.2024. plkst. 11.00 Valkas stadions. 60m,300m, tāllēkšana, bumbiņas mešana

Sacensībās piedalās Valgas pašvaldības, Valkas un Smiltenes novadu bērni:

U14 gr. (2011.-2012.g.dz..)    60m 300m tāllēkšana Bumbiņas mešana
U12 gr. (2013.-2014.g.dz.)     60m 300m tāllēkšana Bumbiņas mešana
U10 gr. (2015.-2016.g.dz.)    60m 300m tāllēkšana Bumbiņas mešana

 

Sacensības vieglatlētikā ir viena no Igaunijas – Latvijas programmas 2021.-2027.gadam projekta “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports) aktivitātēm. Projektu ievieš Valkas novada pašvaldība kā vadošais projekta partneris kopīgi ar projekta partneriem Smiltenes novada un Valgas pašvaldībām laikā no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 30.novembrim īstenos “.

Projekta ietvaros jau ir noorganizētas pieredzes apmaiņas vizītes treneriem un jaunajiem sportistiem uz Ventspili, treneriem uz Tartu – Otepi –Pērnavu (Igaunijā), florbola turnīrs Valkā un nometne futbolistiem Kaariku (Igaunijā). Savukārt laikā no 23. – 27. jūnijam jaunie vieglatlēti tiksies nometnē Kaariku (Igaunijā).

Projekta kopējais budžets ir 87 500 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 70 000 EUR vai 80%, projekta partneru līdzfinansējums 17 500 EUR vai 20%. Smiltenes novada pašvaldības plānotais projekta budžets ir 22 465 EUR, no kura ERAF finansējums ir 17 972 EUR, valsts budžeta dotācija 2 246 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 246,50 EUR.

Aicināti visi interesenti apmeklēt sacensības vieglatlētikā!

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde nav atbildīga par šīs informācijas izmantošanu.