Projekti
n
h

Laikā no 2023.gada 25.augusta līdz 26.augustam Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas un Valgas pašvaldības sporta klubu treneri un izglītojamie piedalās Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”) pasākumā “Pieredzes apmaiņas vizīte treneriem un sporta skolu/klubu izglītojamiem”.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tiks iepazīta pieredze sporta pasākumu organizēšanā Ventspilī un kopumā Latvijā, apmeklējot Ventspils Olimpisko centru, kā arī citus ar sporta un aktīvas dzīves veicināšanu saistītos objektus. 

Smiltenes novada pašvaldība, kopā ar Valgas pašvaldību un Valkas novada pašvaldība kā vadošo projekta partneri, laikā no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 30 novembrim īsteno Igaunijas – Latvijas programmas projektu “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”).

Projekta kopējais budžets ir 87500 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 70000 EUR vai 80%, projekta partneru līdzfinansējums 17500 EUR vai 20%.

Smiltenes novada pašvaldības plānotais projekta budžets ir 22 465 EUR, no kura ERAF finansējums ir 17 972 EUR, valsts budžeta dotācija 2 246 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums  – 2 246,50 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes ir kopīgu vieglatlētikas un šaušanas sacensību, futbola, florbola un basketbola turnīru, sporta nometņu un pieredzes apmaiņas vizīšu noorganizēšana. 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Attīstības un plānošanas nodaļa