Projekti
y
h

Laikā no 2023.gada 17. oktobra līdz 18. oktobrim Smiltenes, Valkas novadu un Valgas pašvaldības sporta speciālisti piedalās Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”) pasākumā “Pieredzes apmaiņas vizīte sporta speciālistiem uz Tartu, Otepi un Pērnavu”.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tiks iepazīta pieredze sporta pasākumu organizēšanā Igaunijā, apmeklējot Tartu, Otepes un Pērnavas sporta centrus un citus ar sporta un aktīvas dzīves veicināšanu saistītos objektus, kā arī brauciena dalībniekiem ir iespēja dalīties pieredzē ar sporta dzīves organizēšanu pašvaldībās.

Valkas novada pašvaldība kā vadošais projekta partneris kopīgi ar projekta partneriem Smiltenes novada un Valgas pašvaldībām laikā 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 30 novembrim ieviesīs Igaunijas – Latvijas programmas projektu “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”).

Projekta kopējais budžets ir 87 500 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 70 000 EUR vai 80%, projekta partneru līdzfinansējums 17 500 EUR vai 20%. Smiltenes novada pašvaldības plānotais projekta budžets ir 22 465 EUR, no kura ERAF finansējums ir 17 972 EUR, valsts budžeta dotācija 2 246 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 246,50 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes ir kopīgu vieglatlētikas un šaušanas sacensību, futbola, florbola un basketbola turnīru, sporta nometņu un pieredzes apmaiņas vizīšu noorganizēšana. 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļa