Statuss:
Īstenošanā
g
 • Projekta nosaukums:Projekts “Sharing goals, actions and resources for the mutual benefit of our communities” akronīms “SHARING” (latviski– Mērķu, darbību un resursu dalīšanās kopienu savstarpējam izdevīgumam).
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis ir uzlabot esošos politikas dokumentus, lai vietējās pašvaldības, partneri vai to mērķa grupa kļūtu spēcīgāki, daloties pieredzē, resursos un instrumentos, apvienojot zināšanas, lai iegūtu labo praksi, kas saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem, it sevišķi ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību un nepieciešamību pielāgoties digitālajai transformācijai. Smiltenes novada pašvaldība šajā Projektā vairāk fokusēsies uz jaunām tehnoloģijām, kas var sniegt ieguldījumu pašvaldības, iestāžu procesu attīstīšanā, padarot tos efektīvākus un sabiedrībai draudzīgākus.
  • Vairāk informācijas par projektu un tā aktualitātēm atrodamas ŠEIT
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: INTERREG Eiropa programma 2021.-2027. gadam
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
  • Rīcības virziens 2: Pakalpojumi un pārvaldība.
  • Uzdevums 6: Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pašvaldības pakalpojumus
  • Uzdevums 7: Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un savstarpējo komunikāciju Uzdevums
  • Uzdevums 9: Attīstīt pārrobežu un ārējo sadarbību
 • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks rīkotas pieredzes apmaiņas vizītes, tiešsaistes sanāksmes, tikšanās darba grupās.
 • Projekta partneri: Projekta partneri ir Rumānijas Reģionālās attīstības un valsts pārvaldes ministrija (Rumānija), Ploeuc-L`Hermitages pašvaldība (Francija), Medimurjes apgabala attīstības valsts iestāde (Horvātija) un Reģionālās attīstības dienvidrietumu Oltēnijas aģentūra (Rumānija).
 • Projekta ilgums: 01.04.2024. – 30.06.2028.
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās plānotās projekta izmaksas: 184 100, 00 EUR
  • Programmas finansējums: 147 280, 00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 18 410, 00 EUR
  • Valsts budžeta dotācija: 18 410, 00 EUR