Statuss:
Noslēdzies
ape
 • Projekta nosaukums: Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā, Nr.23-00-S0ZF02-000006
 • Programma: Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.
 • Projekta mērķis: Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
 • Vidēja termiņa prioritāte 3:
  • Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi
  • Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu
 • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju resursus Tepera, Bilskas, Lizdoles, Lubūžu, Dūķa, Kreiļu, Brengūža un  Seisuma ezeros atbilstoši katra ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajam. Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.
 • Aktivitātes: 
  • Ar vienvasaras līdaku mazuļiem papildināt:
   • Lizdoles ezeru -5400gb,
   • Lubūžu ezeru -1000gb,
   • Dūķa ezeru -1800gb,
   • Kreiļu ezeru -1000gb,
   • Brengūža ezeru -1500gb,
   • Seisuma ezeru -1900gb.
  • Ar vienvasaras zandartu mazuļiem papildināt:
   • Zvārtavas ezeru -2500gb,
   • Tepera ezeru -900gb,
   • Bilskas ezeru -800gb.
 • Projekta realizācijas laiks: Līdz 2023.gada 31.oktobrim.
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējās projekta izmaksas – 6149,22 EUR
  • Zivju fonds finansējums – 5472,80 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 676,42 EUR
uh
ape