Statuss:
Īstenošanā
hg
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”.
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis – palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
  • 2018.gada 8.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam
 • Projekta aktivitātes:
  • Darba vidē balstīta mācību īstenošana profesionālajā izglītībā uzņēmumā vai pie amata meistara un kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē.
 • Projekta teritorija:
  • Smiltenes novada dome