• Pilsētas tiesības Smiltenei piešķirtas 1920. gadā.
 • Pilsētas teritorija: 7,2 km2. 
 • Iedzīvotaji: 5351 (01.01.2024. PMLP dati).

Vēsturiskā izcelsme 

Smiltenes stāsts aizsācies jau gadsimtiem pirms pilsētas izveidošanās. No teritorijas Vidzemes augstienē, kuru apdzīvoja somugri un kurā ap 7. - 8. gs. sāka iespiesties latgaļi, Smiltene kļuva par apmetni, vēlāk miestu, laikā gaitā izaugot par attīstītu, mūsdienīgu un plaukstošu pilsētu ar senu un bagātu vēsturi. 

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu cilts vārda „Smiltesele”, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta 1427. gadā kā tirgotāju un amatnieku apmetne, taču Smiltenes pils rakstos minēta  1359. gadā. Smiltenes pils celta kā Livonijas Rīgas arhibīskapijas saimniecības pilsmuiža 14.-17. gadsimtā un tajā atradusies arī pirmā baznīca.

Smiltene smagi cietusi gan Livonijas, gan Ziemeļu kara laikā un no 16. - 18. gs. tā vairākkārt nopostīta un atkal atjaunota. 1760. gadā Krievijas impērijas ķeizariene Katrīna II Smiltenes pilsmuižu uzdāvināja Vidzemes ģenerālgubernatoram Georgam (Džordžam) Braunam (daļa muižas zemju Brauna īpašumā nonākusi jau Elizabetes I valdīšanas laikā 1759. gadā).  G. Brauns no 1767. līdz 1771. gadam lika uzcelt līdz mūsdienām saglabājušās muižas ēkas.

Straujš Smiltenes uzplaukums sākās 19./20. gs. mijā, kad Smiltenes muižu iegādājās firsts Pauls Līvens - ar viņa atbalstu tapa slimnīca, pirmā HES Baltijā, nabagu patversme, kokzāģētava, šaursliežu dzelzceļš, nodibināta tirdzniecības skola.

1920. gadā Smiltenei piešķirtas pilsētas tiesības. Sākās jaunu privātmāju celtniecības vilnis. 1935. gadā Smiltenē bija vairāk nekā 400 dzīvojamo māju, daudzi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi, no kuriem lielākie bija linu un vilnas apstrādes uzņēmumi, vairākas kokzāģētavas, galdniecības un dzirnavas.

20. gs. Smilteni postoši skāra Otrais pasaules karš, kura laikā padomju aviācijas uzbrukumos nopostīta vairāk kā puse pilsētas apbūves. 

Pēckara gados pilsēta tiek atjaunota - vietā, kur bija slējies 1893. gadā celtais Smiltenes - Palsmanes - Aumeisteru - Gaujenes biedrības nams, 1954. gadā uzcēla nelielu autoostas ēku. 1962. gadā atklāj Smiltenes kultūras namu ar kinoteātri Gaujas ielā. 1966. gadā veco dzirnavu ēkā atvērta metālapstrādes rūpnīca “Abula”, pēc gada atklāts Universālveikals “Smiltene” Daugavas ielā. 1981. gadā uzceļ Smiltenes poliklīniku. 

Par seniem notikumiem joprojām vēsta pagātnes liecinieki - vecā ugusndzēsēju depo ēka, Smiltenes Kalnamuiža, Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Jāņukalns, arhitekta K. Pēkšēna projektētā Bērensa kapliča un daudzi citi vēsturiskie objekti. 

21. gs. sākumā īstenoti vairāki vērienīgi projekti - uzcelts tirdzniecības centrs Baznīcas laukumā, sporta halle, VUGD depo ēka, daudzfunkcionālais sporta un atpūtas komplekss "Teperis", veikta Vecā parka rekonstrukcija.

Ievērojamas personības 

Spilgtus nospiedumus Smiltenes un apkārtnes vēstures lappusēs atstājuši daudzi ievērojami cilvēki - mācītāji Jakobs Lange un Kārlis Kundziņš, Smiltenes muižas īpašnieks Pauls Līvens, keramiķis Jēkabs Dranda, dzejnieces Kornēlija Apškrūma un Marika Svīķe, dzejnieks Ķikuļa Jēkabs, fotogrāfs Arnolds Pirro, mākslinieki Rūdolfs Pērle un Aldis Štelcs, rakstnieki Kažoku Dāvis, Zeiboltu Jēkabs un citi.

Vispārējs raksturojums

Gadu gaitā Smiltenei izveidojusies raksturīga mazstāvu dzīvojamā apbūve, savdabīgas reljefa formas-pakalni un ielejas, meži, parki un ezeri. Caur pilsētu tek upe Abuls, uz kuras uzdambējuma izveidoti Tepera ezers, Vidusezers un Tiltleju ezers. Pilsētas dienvidu daļā atrodas Klievezers. Pateicoties izdevīgi ģeogrāfiskajam novietojumam, Smiltenē attīstījusies uzņēmējdarbība un infrastruktūra. Labvēlīgā vide uzņēmumiem devusi iespēju konkurēt ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas tirgū, nesot Smiltenes vārdu pasaulē. 

Smiltenē ir pieejama visu līmeņu izglītība – darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola,  tehnikums, pieejamas dažādas ārpusskolas nodarbības mākslas, mūzikas un sporta skolā, kā arī iespēja apmeklēt dažāda veida pulciņus un interešu grupas. 

Pilsētā ir ļoti labi attīstītas kultūras un sporta tradīcijas. Šeit darbojas vairāki dažāda vecuma deju kolektīvi un kori, tautas teātris, tautas lietišķā mākslas studija, kino, pieaugušo un bērnu bibliotēka ar publisko interneta pieeju. Smiltenē aktīvi darbojas vairākas Latvijā pazīstamas un iemīļotas mūziķu grupas. Tāpat darbojas vairāki sporta kolektīvi un klubi –futbolā, volejbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, hokejā, riteņbraukšanā, autosportā u.c. Dažādi ikgadēji kultūras un sporta pasākumi kļuvuši par iecienītiem gan pilsētā, gan visā novadā ne tikai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem no Latvijas, bet arī viesiem no ārzemēm. Ar Smiltenes spilgtiem notikumiem bagāto vēsturi apmeklētāji var iepazīties Smiltenes Novadpētniecības muzeja izstādēs un ekspozīcijās, kuras izvietotas gleznainajā Mēru muižā.

Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu un Smiltenes novada centru Latvijas Ziemeļvidzemes daļā. Smilteni apmeklē Latvijas un ārvalstu viesi, lai rastu mieru un klusumu, baudītu dabas krāšņumu, apbrīnotu pilsētas attīstību, kultūras un sporta tradīcijas un vietējo iedzīvotāju lielo rosību. 


Apskates objekti

 • Smiltenes Vecais parks un Vidusezers  labiekārtota teritorija, kas vijas gar Vidusezeru un Abula upi ar atpūtas un piknika vietām, soliņiem, ūdenstilpnēm ar strūklakām, asfaltētiem celiņiem, koka tiltiņiem un arī Smiltenes vanšu tiltu. Iecienīta teritorija ne tikai lēnām pastaigām, bet arī aktīvai atpūtai - nūjošanai, velobraukšanai, skrituļošanai. Parks savienojas ar Tepera ezera apkārtni un promenādi.
 • Tepera ezers un promenāde – ezera gleznainā apkārtne ir iecienīta smilteniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta, kur var doties pastaigā pa Tepera promenādi, aplūkot dambi ar pārgāzni, peldošo strūklaku, kura vakara stundās ir izgaismota. Izmantojot koka vai pontonu tiltu, var doties uz Tepera ezera saliņu, uz kuras izvietoti koka zviļņi un citas atpūtas vietas. Promenādi vasarā aktīvi izmanto arī riteņbraucēji, skrituļotāji, teritorijā izvietoti pludmales volejbola laukumi, āra trenažieri, peldvietas. Sākumā ezeru sauca par Kalnezeru, jo lejpusē atradās Vidus ezers. Ezera ūdeņi darbināja ūdens ratu, kas bija savienots ar āmura pacelšanas vārpstu. Lielā āmura dēļ ezeru sāka dēvēt par Ēmuru. Bankrotējot dzelzāmura īpašniekam to pārņēma igaunis Tepfers. Tā ezers nes sava pēdējā dzelzs āmura īpašnieka Tepfera vārdu. Tagad ezeru atpazīst ar vārdu Teperis.
 • Cērtenes pilskalns  valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, vissenākais Smiltenes vēstures pagātnes liecinieks. Pilskalna augstums no Cērtenes upītes puses sasniedz gandrīz 25 m. Lai pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12 m dziļš grāvis, ko uzskata par vienu no grandiozākajām fortifikācijas būvēm Latvijas pilskalnos. Teritorijā apskatāmas vietas – Dziedinātava, Amfiteātris, senā dambja vieta un pats pilskalns. Plašā teritorija ir piemērota gan aktīvai atpūtai, gan nesteidzīgām pastaigām un dabas baudīšanai.
 • Smiltenes muižas šķūņa drupas – iecienīta apskates vieta vasaras vakaros, iesaukta par Stonhendžu, jo drupu siluets atgādina arheoloģisko pieminekli Apvienotajā Karalistē.  Visticamāk, tieši šim firsta Paula Līvena muižas šķūnim ir cieša saistība ar Dziesmu svētku tradīcijas pirmssākumiem Smiltenē - 1908. gada augustā Smiltenes Mūzikas un dziedāšanas biedrība tajā sarīkojusi Smiltenes un apkārtnes pirmo plašāko dziesmu dienu, kurā piedalījās ap 400 dziedātājiem no 9 apkārtnes koriem - Valkas, Trikātas, Jaunvāles, Plāņu, Aumeisteru, Palsmanes, Mālavas, Vijciema un Grundzāles.
 • "Tiltlejas ezers" – Ir viens no trīs ezeru kaskādēm, kas izveidoti, nosprostojot Abula upi. Tiltlejas ūdenskrātuve atrodas Smiltenes pilsētas ziemeļu daļā starp Rūpniecības un Ezeru ielu. Vēsturiski hidroelektrostacija uz Tiltlejas ūdenskrātuves ir viena no pirmajām uzbūvētajām HES Baltijā. Līdzīgas konstrukcijas HES tika uzbūvētas arī Abula posmos pie Vidusezera un Tepera ezera.
 • "Piena steķis" - Ūdens ņemšanas vieta Tepera ezera promenādē ir dāvana Smiltenes pilsētai. Vides objekts ir izveidots kā piena steķis, uz kura atrodas liela piena kanna, tādējādi simbolizējot dāvinātāju – piena pārstrādes uzņēmumu.
 • Klievezers  viena no iecienītākajām atpūtas vietām Smiltenes pilsētā. Klievezerā iebūvēta gara koka laipa ar soliņu galā, ezera krastā izvietoti četri zviļņi jeb koka gultas. Apmeklētājiem brīvi pieejama krastā izveidotā ugunskura vieta ar diviem soliem un malkas nojumi.
 • Atpūtas vieta pie Tupurīša – skaista piknika vieta purvaina ezera krastā Smiltenes piepilsētas mežā. Šeit izveidota ugunskura vieta un galds ar soliem.
 • Smiltenes HES – Smiltenes hidroelektrostacijas stāsts aizsākas 1901. gadā, pateicoties firstam Paulam Līvenam. 1913. gadā tika uzcelta otrā HES. Mūsdienās parkā redzama jaunā privātā elektrostacija, kas celta 1999. gadā un ik dienu atgādina par Līvena ieguldījumu un Smiltenē radīto elektrisko apgaismojumu.
 • Smiltenes muižas komplekss un viduslaiku pilsdrupas 14. gs. celtas Vācu ordeņa pils drupas. Smiltenes muižas centrs izveidojies viduslaiku Smiltenes pils vietā, ko pēc nopostīšanas Lielā Ziemeļu kara laikā vairs neatjaunoja. Senākā Smiltenes muižas kungu māja celta no koka 1730. gadā. Krievijas Impērijas ķeizariene Katrīna II Smiltenes pilsmuižu uzdāvināja Vidzemes ģenerālgubernatoram Georgam (Džordžam) Braunam, kas no 1763. līdz 1771. gadam lika uzcelt līdz mūsdienām saglabājušās muižas ēkas. Viņa mantinieki muižu pārdeva Rīgas tirgotājam J. S. Bandavam, bet 1893. gadā Smiltenes muižu nopirka firsts Pauls Līvens. Pēc 1920. gada zemes reformas Smiltenes muiža sadalīta 264 vienībās, 1922. gadā muižas centrā ierīkoja viengadīgu piensaimniecības skolu (tag. Smiltenes tehnikums). Saglabājušās: muiža, pārvaldnieka ēka, ledus pagrabs, mednieku māja, stallis, klēts, siera namiņš. Šobrīd muižas ēkās saimnieko Smiltenes tehnikums. Apskatāms no ārpuses.
 • Smiltenes ev. luteriskā baznīca  lielākā lauku tipiska krusta veidā celtā baznīca Latvijā. Logi ir gotiskā stilā, iekšpusi rotā izcili kokgriezumi un vijas latvju raksti. Ērģeles būvējuši Racmanis un Rollers. Baznīcas altārglezna “Kristus augšāmcelšanās” ir neparasta ar to, ka tai ir divi tapšanas gadaskaitļi un divi autori - 1873.g. mākslas darbu uzgleznoja vācbaltu mākslinieks Ernsts fon Liphards, bet 1896.g. to pilnībā pārgleznojis ievērojamais latviešu gleznotājs Janis Rozentāls. Baznīcas pulkstenis ir bijušā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvana.
 • Smiltenes sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca. Garīgu un kultūras pasākumu norišu vieta. 19.gs. Firsts Pauls Līvens uzdāvināja draudzei zemes gabalu baznīcas būvei, kur 1895. gadā tika ielilkts pamatakmens. Šī ir lielākā pareizticīgo baznīca Smiltenē un tās apkārtnē.
 • Smiltenes sv. Jāzepa Romas katoļu baznīca. Jaunākā sakrālā celtne Smiltenē, atklāta 2002. gadā. Baznīcas tornī atrodas Polijā, Krakovas pilsētā, izliets 100 kg smags zvans.
 • Piemineklis Jakobam Langem. Jakobs Lange (1711.-1777.) kā mācītājs strādājis Smiltenē, piedalījies Bībeles sagatavošanā, izveidojis pirmo vācu-latviešu un latviešu-vācu vārdnīcu, dibinājis skolas un cīnījies par latviešu izglītošanu.
 • Piemiņas akmens Krišjānim Baronam. Uz akmens atveidotas pēdas, jo 1859. gadā, ceļojot kājām no Tērbatas uz Dundagu, mūsu Dainu tēvs Krišjānis Barons pa ceļam iegriezies arī Smiltenē. Tēlnieks O. Feldbergs. 
 • Piemineklis "Sašķeltā ģimene". Piemineklis veidots 1941.-1949. gadā uz Sibīriju aizvesto piemiņai. Akmens ir sašķelts trijās daļās, kurās tēlnieks Indulis Ranka atveidojis mātes un bērna tēlus, tā parādot, ka ģimene tajā laikā bijusi sašķelta tāpat kā šis akmens
 • Bērensa kapliča - Bānūžu muižas īpašnieka un Smiltenes muižas pārvaldnieka Bērensa dzimtas kapliča, kuru projektējis K. Pēkšēns. Apskatāma no ārpuses.

Smiltenei pilsētas tiesības piešķirtas 1920. gada 2. janvārī, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par noteikumu pieņemšanu par pilsētas tiesību piešķiršanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes miestiem un noteikumus ieviest pārvaldes ceļā (“Valdības Vēstnesis”, Nr.3, 04.01.1920.).

2020. gadā Smiltenes pilsēta atzīmēja savu 100. jubileju. Mēs esam piedzimuši īpašā laikā, kad daļai no mums, ir bijusi iespēja piedzīvot gadsimtu miju, Latvijas 100 gadu svinības un tagad arī mūsu pilsētas, novada centra- Smiltenes simtgadi! 

Šajos 100 gados Smilteni var saukt par unikālu vietu Latvijas kartē – šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtēta un atzīta Latvijā un pasaulē. Attīstītā uzņēmējdarbība iet roku rokā ar spēcīgām tradīcijām izglītībā, kultūrā un sportā.  Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu, Smiltenes novada centru un vienu no Latvijas spēcīgākajiem attīstības centriem. Smiltenes attīstības un izaugsmes pamatā ir nekas cits, kā kopīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par stipru pilsētu, tāpēc par svētku vadmotīvu ir izvēlēts tieši šāds vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta”.

 • Svētku ideja 
  • Par svētku režisoru tika izvēlēts smiltenietis Kārlis Anitens, kurš vairākus gadus ir bijis Rīgas svētku galvenais režisors. Svētkiem radīja vēstījumu “Stipri cilvēki – stipra pilsēta, jo  stāsts bija par smilteniešiem – par ikvienu un visiem, jo ikviens, kurš par smiltenieti kļuvis, varbūt pat pašam nemanot, kļūst stiprs. “Tā tas ir bijis, tā tas ir un tā tam būs būt,” uzsver režisors. 
  • Ikviens smiltenietis ir stiprs, un viņa devums pilsētai šajos 100 gados ir radījis Smilteni par unikālu vietu Latvijas kartē. Šeit dzimuši, auguši un joprojām strādā varoši un daroši cilvēki, bet citu talants un varēšana tiek augsti novērtētā un atzīta Latvijā un pasaulē.

Kārlis Anitens: “Vārds “stiprs” ir viens no ietilpīgākajiem latviešu valodas vārdiem. To vienlīdz lieto runājot par tādu, kam ir daudz spēka; par tādu, kas noris ar lielu enerģiju; par tādu, kam piemīt iekšējs neapdzēšams dzinulis izrauties; par tādu, kam ir izteiktas kādas īpašības salīdzinājumā ar citiem; par tādu, kas spēj pārliecināt un ietekmēt; par tādu, kam ir dziļas zināšanas un prasmes. Ja paraugāmies uz Smilteni kā pilsētu Latvijas kontekstā, tad jebkura no vārda “stiprs” lietotnēm lieliski ieguļas šīs pilsētas ainavā. Ja raugāmies uz šo ainavu ciešāk, ieraudzīsim lielāko bagātību, kas pilsētai var piederēt – cilvēkus ar nule uzskaitītajām vērtībām.”


 

Smiltenei 100 logo

 ​​​

 • Svētku logo
  • Smiltenes novada dome 2019. gada novembrī izsludināja bērnu zīmējumu akciju “Radām svētku logo Smiltenei 100!”, kurā aicināja piedalīties pilsētas un novada bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam. Izmantojot skaitli “simts” un iekļaujot svētku vadmotīvu “Smiltenes stiprie cilvēki”, jaunie mākslinieki tika aicināti sniegt savu vīziju par svētku vizuālo identitāti. Kopumā tika saņemti 80 darbi, kurus vērtēja un favorītus izraudzījās svētku galvenais režisors un darba grupa. Astoņu autoru: Gustava Beļeviča, Kārļa Broža, Keitas Vaitkunas, Dārtas Gudrinieces, Martas Morītes, Emīla Tarasa, Leldes Loginas, Loretas Rubīnas darbi tālāk iedvesmoja un tika ņemti par pamatu Smiltenes simtgades svētku logo izstrādē. No sirds pateicamies ikvienam zīmējuma autoram par ieguldīto darbu! 
  • Lai izveidotu vienotu svētku noformējumu, 2019. gada decembrī tika izsludināts vēl viens konkurss – “Smiltenei 100” svētku logo konkurss, kurā aicinājām piedalīties māksliniekus un grafiskos dizainerus. Konkursa dalībnieku uzdevums bija – radīt logo, kurā izmantots vēstījums “Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”, kā arī jāiekļauj zīmējumu akcijas laureātu radītās idejas. Kopumā tika saņemtas 23 idejas, kuras vērtēja simtgades svētku vadības grupa, apstiprināja novada domes deputāti.

  • Par konkursa uzvarētāju izvēlējās novadnieka Kristapa Strazdiņa izstrādāto logo, kur mūsdienīgā veidā ir simboliski uzsvērtas Smiltenes galvenās vērtības: cilvēki, uzņēmējdarbība, izglītība, dabas daudzveidība un aktīvā atpūta. Ietekmējoties no bērnu logo konkursa darbiem, tika radīts logo, kas ir kā logs uz pilsētu caur mūsu māju logiem un logs, caur kuru var redzēt, kas šo 100 gadu laikā ir paveikts. Pa šo logu var redzēt mājas, uzņēmumus un skolas, skaistus dabas skatus un aktīvus cilvēkus. Katra zīme, kas iekļauta logo, simbolizē ļoti daudz dažādas lietas, kas ir apvienotas vienā spēcīgā pilsētā. Tās ir lietas, kas raksturo Smilteni. Turpmāk šis logo nesīs Smiltenes simtgades svētku ideju, vērtības un vizuālo identitāti, vēstot par mums – stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā! 


 • Smiltenei 100 pastkartes/ ielūgumi
  • Smiltenes novada pašvaldība izveidoja pastkarti-ielūgumu, kuru aicinājām sūtīt radiem, draugiem, paziņām –  gan tuvākās un tālākās Latvijas vietās, gan visā pasaulē dzīvojošajiem, lai uzaicinātu savējos kopā satikties Smiltenes simtgades svinībās. Pēc informācijas apkopošanas 06.03.2020. kartiņas ir aizceļojušas uz 17 valstīm un 33 Latvijas pilsētām.
Smiltenei 100 pastkartes

 • Smiltenes 100 nozīmīgākie vēstures notikumi
  • Gadsimta laikā Smiltene ir piedzīvojusi izaugsmi un attīstību, pateicoties spilgtiem notikumiem politikā, kultūrā, ekonomikā un citās sabiedriskās dzīves jomās. Svarīgs izaugsmes aspekts ir Smiltenes pilsētas stiprie un radošie cilvēki. Šis brīdis ir vērā ņemams laiks, lai atskatītos uz nozīmīgiem notikumiem, kuri veidojuši šodienas Smiltenes tēlu un kuri radījuši priekšnosacījumus pilsētas dibināšanai. 2020. gads un mēs, smiltenieši, esam nākamās simtgades simbols. Glabājam un daudzinām pagātnes mirkļus, rakstām jaunu nodaļu Smiltenes vēstures lappusēs!  Smiltenes novada bibliotēka un novada muzejs sadarbībā ar vēstures entuziastiem apkopoja nozīmīgākos Smiltenes pilsētas vēstures notikumus, kurus ir būs iespējams iepazīt vairākos veidos:
   • Izstāžu cikls “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi” virtuālā izstāde;
   • 100 nozīmīgākiem vēstures notikumus ir iespējams lasīt 2020. gada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”;
   • 2020. gada vasarā izstrādāts drukātais materiāls, brošūra “Smiltenes 100 nozīmīgākie vēstures notikumi”;
   • Pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma radīti 5 video par Smiltenes 100 nozīmīgākiem vēstures notikumiem.

 


 • Smiltenes leģendas 
  • Leģendas ir teiksmaini nostāsti par vietām, personām vai vēsturiskiem notikumiem, tās dzīvo tik ilgi, kamēr par tām kāds stāsta. Atzīmējot Smiltenes pilsētas simtgadi, Smiltenes novada muzejs apkopoja teikas un nostāstus par Smiltenes pilsētu un tās tuvāko apkārtni un kuras ir stāstījuši mūsu senči. Projekta “Iepazīstam Smiltenes leģendas” ietvaros  sagatavotas kopumā piecu leģendu, teiku vai nostāstu lasījumi video formātā, lai rosinātu iedzīvotājus iepazīt teikas, nostāstus un leģendas, kuras apvij Smiltenei nozīmīgas vietas, personas un notikumus. Visus VIDEO skaties pašvaldības YouTube kanālā.  
 • Vides objekts SMILTENEI 100
  • Par godu jubilejai ir radīts vides dekors pilsētas centrā – burti “SMILTENEI 100”, kuri mums ikdienā atgādina, ka mūsu pilsētai šogad ir liela un nozīmīga jubileja. Aicinām pie tā fotografēties, protams, ievērojot visas ārkārtas situācijā noteiktās prasības, lai radītā fotogrāfija foto albumā mums atgādina, ka šajā stiprajā pilsētā dzīvo stipri cilvēki!
Smiltenei 100 vides objekts

 • Smiltenes 100 stipru cilvēku foto stāsti
  • Smiltenes stāsts ir visas Latvijas stāsts. Šī ir iespēja ne vien radīt laikmeta un vietas zīmi, bet uzdāvināt kaut ko vienreizēji latvisku, aizkustinošu un patiesu visiem smilteniešiem un latviešiem. 2020. gadā radīti Smiltenes 100 stipru cilvēku foto stāsti jeb aizkustinoši un iedvesmojoši dzīvesstāsti par smilteniešiem, ar kuriem lepojamies un kuri sniedz nenovērtējamu ieguldījumu Smiltenes pilsētas attīstības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Stāsti  veidoti pēc vienotas formas, lai tie ir personīgi, nāk no sirds, tie parāda emocijas, stāsta par lietām, kas katram ir svarīgas, tāpēc katrs no 100 stāstiem, lai tas būtu interesants un oriģināls, pārstāv kādu no cilvēkam svarīgām tēmām, piemēram, ģimene, patriotisms, mīlestība, darbs, talanti, bērni, nauda, svētki, veselība, Smiltenes vārda nesēji. Pateicoties 2020. gada martā veiktai aptaujai, tika atlasīti stiprie cilvēki, ar kuriem organizētas intervijas un foto sesijas. 100 izvēlētie cilvēki pārstāv plašu Smiltenes demogrāfisko spektru – bērni, jaunieši, cilvēki spēka gados, seniori, dažādu profesiju pārstāvji.

 • Smiltenei 100 apsveikums iedzīvotājiem
  • Ar maziem ikdienas pārsteigumiem tika iepriecināti smiltenieši un novada iedzīvotāji! Svētku dienās Smiltenes novada iedzīvotāji un uzņēmēji savās pasta kastēs saņēma Simtgades apsveikumu! Ar šo sveicienu pašvaldība saka paldies ikvienam, kurš dara Smilteni stipru, skaistu un varenu! Lai nekad netrūkst apņēmības virzīties uz jauniem sasniegumiem! Par stipriem cilvēkiem un uzņēmumiem, stiprā pilsētā un novadā!

 •  Smiltenei 100 svētku dienas
  • Neraugoties uz 2020. gada pavasarī sastaptajiem izaicinājumiem, kas izjauca visas sākotnējās ieceres simtgades svētku svinībām, tika rastas jaunas iespējas un formas kā simtgades jubileju atzīmēt, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. 
  • Smiltenes stipro cilvēku stāsts simt gadu garajā ceļā bija aplūkojams, baudāms, skatāms, dzirdams un sajūtams vairākos lielākos un mazākos svētku pārsteigumos un pasākumos.
 • Smiltenes Vecā parka nakts pastaigu taka - Teiksma par gaismas bruņinieku
  • Smiltenes 100 gadu jubilejai īpaši veidota, unikāla nakts pastaigu taku ar skaņas, gaismas un video instalācijām “Teiksma par gaismas bruņinieku”. Mākslas darbs, kurā apvienojās gaismu māksla, proza, dramaturģija, mūzika, aktiermāksla, scenogrāfija, video un skaņu režija, kuru varēja baudīt esot kustībā, ejot cauri Vecajam parkam virzienā no Vidusezera slūžām uz Tepera ezera pārgāzni. Parka teritorijā bija izvietoti kopumā 12 monumentāli gaismas un video objekti. Teiksmu par gaismas bruņinieku veidota pēc Paulu Koelju darba motīviem.
  • Nakts pastaigu takas “Teiksma par gaismas bruņinieku” radošā komanda: scenārija autors, režisors – Kārlis Anitens, gaismas –  Latvijas Nacionālā teātra gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video – Latvijas Nacionālā teātra video mākslinieks Toms Zeļģis, balss – Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa.

 


 • Lepojamies  
  • Smiltenei 100 svētki un nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku” ieguvusi Latvijas Pasākumu forums Izcilības balvas 2020 trīs nominācijās:
   • Izcilākie pilsētas svētki;
   • Izcilākais notikums Vidzemē;
   • Izcilākā pastaigu taka/izgaismojums.
Izcilākie pilsētas svētki
Izcilākais notikums Vidzemē
Izcilākā pastaigu taka/izgaismojums