Statuss:
Noslēdzies
ape
  • Projekta nosaukums: Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
  • Projekta mērķis: Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
  • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju krājumu resursus Vidusezerā ar 300 vienvasaras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasaras līdaku mazuļiem, Blomes ezerā ar 400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Krogus ezerā ar 1000 vienvasaras līdakas mazuļiem.
  • Projekta ilgums: Līdz 2022. gada oktobrim.
  • Projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2768,48 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2463,95 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 304,53 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada oktobrim.
gh
gh
ape