Projekti
gh

Zivju fonda padome 2022. gada 6. un 7. aprīļa neklātienes sēdēs pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iesniegto projektu par zivju resursu pavairošanu Smiltenes novada ezeros. Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā” mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju krājumu resursus Vidusezerā ar 300 vienvasaras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasaras līdaku mazuļiem, Blomes ezerā ar 400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Krogus ezerā ar 1000 vienvasaras līdakas mazuļiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2768,48 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2463,95 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 304,53 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

uh

Informāciju sagatavoja:

Edgars Skrastiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītājs