Projekti
gh

Jūlija sākumā, projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022. gadā” ietvaros, tika papildināti zivju resursi sešos Smiltenes novada ezeros. Kopumā Lizdoles ezerā tika ielaisti  5400 vienvasaras līdaku mazuļi, Tepera ezerā – 900, Bilskas ezerā – 800, Vidusezerā – 300, Blomes – 400 un Krogus ezerā – 1000 līdaku mazuļi.

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022. gadā” īstenots ar mērķi palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Līdaku mazuļus zivju resursu pavairošanai piegādāja SIA “Rūjas zivju audzētava”.

Projekta kopējās izmaksas ir 2768,48 EUR, no kurām Zivju fonda finansējums 2463,95 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums 304,53 EUR.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Projekti”.

ape
ape

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļa