Kontakti

ktparvalde [at] smiltenesnovads.lv

Atrašanās vieta

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes pilsēta, LV-4729
Smiltenes Kultūras centrs

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
 • Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 • Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 • Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Velga Mālkalne

Iestādes vadītāja
velga.malkalne [at] smiltenesnovads.lv

Edgars Raginskis

Kultūras jomas vadītājs
edgars.raginskis [at] smiltenesnovads.lv

Zane Ērgle-Mežule

Mārketinga un komunikācijas speciāliste
zane.mezule [at] smiltenesnovads.lv

Ilona Žīgure

Lietvede
ktparvalde [at] smiltenesnovads.lv

Diāna Ezergaile

Personāla speciāliste
diana.ezergaile [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

 • Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota budžeta finansēta atvasinātas publiskas personas pastarpinātas pārvaldes iestāde. 
 • Pārvaldes galvenās funkcijas:
  • attīstīt kultūras centrus/namus kā struktūrvienības, kas nodrošina kvalitatīva kultūras procesu veidošanu, sabiedrībai pieejamu kultūras pakalpojumu daudzveidību, Latvijas kultūrvēsturiskās vides, kultūrtelpas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
  • attīstīt un veidot bibliotēkas par informācijas un kopienu centriem, nodrošināt to pieejamību;
  • attīstīt muzejus kā publiski pieejamas izglītojošas un pētnieciskas iestādes;
  • apzināt un sistematizēt informāciju par Smiltenes novadā esošajiem un perspektīvajiem tūrisma objektiem un piedāvājumiem, regulāri to aktualizēt, apstrādāt un nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai
  • īstenot sadarbību kultūras un tūrisma jomā ar citām valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
  • attīstīt kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidību, nodrošinot novada iedzīvotājiem un viesiem līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • veicināt nemateriālā kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, nodrošināt amatiermākslas kolektīvu līdzdalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.