elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties Multi-fitness staciju un solu, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pievēršanos ielu vingrošanai.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 16.05.2022. – 16.12.2022.
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 5358,56 EUR
  • Programmas finansējums: 4822,70 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 535,86 EUR
 • Projekta objekti: Palsmanes pamatskola (Palsmane)
 • Situācijas apraksts: Palsmanes pamatskolas teritorijā atrodas sporta laukums, kuru ieskauj plaša teritorija. Skolas sporta laukums jau izsenis ir izveidojusies kā sporta nodarbību centrālā vieta pagastā, kur ikdienas brīvo laiku aktīvi pavada dažāda vecuma cilvēki. Ikdienā sporta laukumā skolas skolēniem notiek sporta nodarbības. Ārpusstundu nodarbībās pulcējas gan skolēni, gan tiek rīkotas dažādas sacensības un treniņa nodarbības. Brīvajā laikā sportot gribētāji spēlē futbolu, basketbolu, vingro un nodarbojas ar cita veida sportiskajām aktivitātēm. Īpaša aktivitāte ir vasaras sezonā, kad uz mājām brīvlaikā sabrauc skolas bijušie absolventi, kuri mācās citās skolās. Pēdējos gados gan skolēnu, gan jauniešu vidū lielu popularitāti iemantojusi ielu vingrošanu. Ir notikušas skolas mēroga sacensības. Vingrošanas elementu izpildei un iemaņu apgūšanai līdz šim tika izmantoti esošie līdzteku stieņi, kuri ir nolietojušies, savu laiku nokalpojuši un nebija droši. Lai veicinātu arī turpmāk skolēnu, jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgai brīvā laika pavadīšanai un pievēršanos ielu vingrošanai, kā arī, lai tas notiktu sakārtotā un drošā vidē tika iegādāta Multi-fitness staciju, kura ir paredzēta sportam brīvā dabā.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
  • Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
  • Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
leader projekta