Statuss:
Noslēdzies
hi
 • Projekta nosaukums: Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kura ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai 
 • Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri: Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis: Pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošana, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem. 
 • Projekta ilgums: 2020. – 2021. gads 
 • Projekta finansējums: Pašvaldības finansējums: 1686182,04 EUR 
 • Projekta aktivitātes: Dakteru ielas kreisajā pusē, posmā no Dārza ielas līdz Tepera ezeram paredzēts ierīkota 2 – 2,5 m platu gājēju ietve apvienota ar veloceliņu.
 • Izbūvētas vairākas autostāvvietas: Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas;
  • Gar Smiltenes vidusskolu – 26 stāvvietas vieglajām automašīnām un 1 stāvvietu autobusam;
 • Atjaunoti stāvlaukumi:
  • Pie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” – 17 stāvvietas; 
  • Dakteru ielas sākumā, Tepera ezera tuvumā – 22 stāvvietas. 
  • Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā ierīkots labiekārtots atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem. 
 • Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi objektā darbi tika organizēti pa posmiem:
  • Darbi objektā uzsākti ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
  • Veikti sagatavošanas darbi un esošo konstrukciju demontāžas darbi; 
  • Ielas malā augošo koku un dzīvžogu zāģēšana;
  • Apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūves darbi;
  • Ielas, ietves zemes klātnes izbūve;
  • Pamata konstruktīvo kārtu izbūve līdz šķembu pamata apakškārtai;
  • Betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūve ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve – asfalta seguma un betona bruģakmens seguma izbūve;
  • Labiekārtošanas darbi un aprīkojuma uzstādīšana;
  • Stādīti jauni koki – 21 liepa un 6 pīlādži;
  • Atjaunoti dzīvžogi, kas skarti vai bojāti ielas pārbūves darbu laikā. 
  • Būvdarbu izpildītājs:  SIA “8 CBR”
  • Būvuzraudzība: SIA “RS Būvnieks”
  • Autoru uzraudzība: SIA “Ceļu komforts”
 • Projekta teritorija: Dakteru iela, Smiltene​​​​​​​
uh
hi
ah
uh
gh