uh

UZMANĪBU!

PAR IZMAIŅĀM SATIKSMES ORGANIZĀCIJĀ būvobjektā “DAKTERU IELAS pārbūve posmā no Dakteru 1 līdz Dārza ielai

Saistībā ar brauktuves konstruktīvo kārtu un komunikāciju izbūvi Dakteru un Brūža ielas krustojumā un Meža ielas pieslēgumā pie Dakteru ielas no šā gada 5.janvāra līdz 9.janvārim  nokļūšana uz Brūža ielu, Sporta ielu posmā no Dakteru ielas līdz Brūža ielai,  uz Dakteru ielu posmā no Brūža ielas līdz Dakteru ielai 1 pa apbraucamo ceļu Peldu iela – Sporta iela, saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas shēmu.

ape

Satiksmes organizācijas shēma

Būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem piekļuve tiks nodrošināta. Situācijās, kad darbi tiks veikti konkrētā īpašuma vai uzņēmuma nobrauktuvē, īpašnieki tiks informēti personīgi.

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Pasūtītājs – Smiltenes novada dome.

Izpildītājs – SIA “8 CBR”