gh

No šā gada 2.februāra līdz 6.februārim transportlīdzekļu satiksmei tiks SLĒGTA Dakteru ielas, Avotu un Brūža ielas krustojumi, satiksmes organizācija remontdarbu zonā saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas shēmu.

Piebraukšanas iespējas būvdarbu veikšanas teritorijā:

  • Pie Smiltenes vidusskolas – no Avotu ielas puses;
  • Sporta ielai posmā no Brūža ielas līdz Dakteru ielai – no Peldu un Sporta ielas puses;
  • Sporta ielai posmā no Dakteru ielas līdz Peldu ielai – no Peldu ielas puses;
  • Brūža ielai – no Peldu un Sporta ielas puses;
  • Dzīvojošiem Dakteru ielas posmā no Brūža ielas līdz Tepera ezeram – no Meža vai Sporta ielas puses.

Būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem piekļuve tiks nodrošināta.

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Pasūtītājs – Smiltenes novada dome.

Izpildītājs – SIA “8 CBR”

Satiksmes organizācijas shēmu skatīt pievienotajā fotogrāfijā.