Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Zivju fonda pasākums: Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
 • Projekta mērķis: Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
 • Projekta aktivitātes: 
  • Lizdoles ezerā ielaist 5400 zandartu mazuļus;
  • Tepera ezerā ielaist 900 vienvasaras līdaku mazuļus
  • Bilskas ezerā ielaist 800 vienvasaras līdaku mazuļus;
  • Vidusezerā ielaist 300 vienvasaras līdaku mazuļus.
 • Projekta realizācijas laiks: 2020. gada jūnijs – oktobris
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās projekta izmaksas – 2590,00 EUR
  • Zivju fonds finansējums – 2305,10 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 284,90 EUR
 • Projekta teritorija: Smiltenes novads
uh
hi