Projekti
uh

Zivju fonda padome 2020. gada 24. un 25.marta neklātienes sēdēs pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes iesniegto projektu par zivju resursu pavairošanu Smiltenes novada ezeros. Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā” mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Projekta ietvaros paredzēts šajā gadā papildināt zivju krājumus Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasaras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem un Vidusezerā ar 300 vienvasaras līdaku mazuļiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2305,10 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 284,90 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja: Zelma Mičule, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja