Projekti
hi
uh

Noslēdzoties projektam “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā”, ir papildināti zivju resursi Bilskas ezerā ar 800 līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 un Vidusezerā ar 300 līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem.

Līdaku un zandartu mazuļus zivju resursu pavairošanai Smiltenes novada ezeros piegādāja zemnieku saimniecība “SKALDAS” no Kuldīgas novada. Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2305,10 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 284,90 EUR.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja,

Zelma Mičule