Statuss:
Noslēdzies
ape

Projekts “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā”

 • PROJEKTA VIZĪTKARTE: Smiltenes novada augstākā vērtība ir cilvēks un vienota kopiena, līdz ar to ir svarīgi sekmēt sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību. Šobrīd Smiltenes novadā ir vairāk kā 120 Ukrainas civiliedzīvotāji, kurus ir svarīgi integrēt Latvijas sabiedrībā.
 • Projekta mērķis: veidot piederību vietējai Smiltenes novada kopienai, tai skaitā iesaistot  vairāk kā 40 Smiltenes novadā esošos Ukrainas civiliedzīvotājus dažādās aktivitātēs – kultūrorientācijas kursos, latviešu valodas apguvē,  prasmju un zināšanu nostiprināšanā sadarbībā ar uzņēmējiem un valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sniegt informāciju par pakalpojumu saņemšanu sociālās un medicīnas iestādēs. Projekta ietvaros plānoti arī  pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu: Ukrainas neatkarības dienas svinības, sporta diena sadarbībā ar latviešu ģimenēm, ekskursijas uz Vidzemes jūrmalu, Rīgu un Tērveti, kā arī citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā: radošās darbnīcas un latvisku  Ziemassvētku dekoru veidošana no dabas materiāliem. Smiltenes novada logotips ir “Smiltenes novadā sanāk!”, kas parāda, ka Smiltenes novadā dzīvo darītāji – uzņēmīgi, enerģiski un aizrautīgi ļaudis, kas negaida, kad kāds pateiks priekšā, ko un kā darīt, bet gan ņem grožus savās rokās un veido veiksmīgāku, interesantāku un skaistāku vidi sev, saviem mīļajiem un mūsu viesiem. Ar šo projektu tiek virzīts mērķis un darbi, lai arī Ukrainas civiliedzīvotājiem sanāk – sanāk būt par aktīvu Smiltenes novada kopienas daļu, vienlaikus nepazaudējot sevi un savas dzimtenes saites šeit Smiltenes novadā.  
 • PROJEKTA AKTIVITĀTES:
  • Kultūrorientācijas kursi: 
   • Nodarbības lekcijas veidā par Latvijas vēsturi, Latvijas valsts pārvalde, valsts un pašvaldības organizatoriskā struktūra;
   • Demokrātijas pamatprincipi,
   • Valsts atbalsts, sociālā un veselības aizsardzība Latvijā;
   • Kļūsti uzņēmējs Latvijā un Smiltenes novadā.
  • Pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu: 
   • Ukrainas neatkarības dienas svinības;
   • Sporta diena sadarbībā ar latviešu ģimenēm;
   • Ekskursija uz Vidzemes jūrmalu;
   • Ekskursija uz Rīgu;
   • Ekskursija uz Tērveti.
  • Citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā:
   • Radošā darbnīca Ar sauli plaukstās Latvijas dabas materiālu izmantošana ziepju, skrubju veidošanā;
   • Latvisku  Ziemassvētku dekoru veidošana no dabas materiāliem.
 • PROJEKTA FINANSĒJUMS: Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 23 223,00 EUR. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
 • PROJEKTA ĪSTENOŠANA: 15.07.2023.-31.12.2023. 
 • PROJEKTA PUBLICITĀTE :
ape
gh
ape
ape
gh