ape
ape

2023. gada novembrī un decembrī Smiltenes novada pašvaldība organizēs vairākus iekļaušanās pasākumus Smiltenes novadā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Aktivitāšu laikā viņiem būs iespēja iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un latviskās tradīcijas, valsts pārvaldes organizācijas pamatprincipus un tiesiskumu, kā arī pilnveidot zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Šī gada 4. un 5. novembrī notiks pirmās divas no četrām izglītojošām nodarbībām par Latvijas vēsturi, valsts pārvaldi, demokrātijas izaicinājumiem. Lekcijā “Latvijas zeme un tautas” ukraiņiem būs iesēja iepazīties ar Latvijas vēsturi – sākot no aizvēstures līdz valsts dibināšanai, savukārt nodarbībā “Moderna demokrātiski-tiesiska valsts” runās par 20. gadsimta demokrātijas izaicinājumiem – varu līdzsvaru jeb dalīšanos varā, brīvām vēlēšanām un vārda brīvību, centrālo valdību un pašvaldībām, funkcionāli patstāvīgām iestādēm. Pēc nodarbībām būs iespēja pārrunāt paralēles Latvijas un Ukrainas vēsturē. Lekcijas vadīs lektors mg.iur. Arvīds Dravnieks. Nodarbību tulkošanu no latviešu uz ukraiņu valodu atbilstoši veiktajai tirgus izpētei nodrošinās SIA Polyglot”.

2023. gada  augustā Smiltenes novada pašvaldība uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda administrētā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā”. Tā ietvaros 24. augustā Smiltenes Kultūras centrā notika svinīgs pasākums, lai atzīmētu Ukrainas Neatkarības dienu un radītu svētku sajūtu novadā dzīvojošajiem ukraiņiem, 23. septembrī sporta un atpūtas kompleksā “Teperis” norisinājās Sporta diena ukraiņiem un novada audžuģimenēm. Pasākuma mērķis bija veicināt ukraiņu piederības sajūtu un integrāciju vietējā sabiedrībā. Dienas garumā notika sportiskas nodarbības gan lielajiem, gan mazajiem. 30. septembrī Ukrainas civiliedzīvotāji devās ekskursijā uz Vidzemes jūrmalu, iepazina Latvijas piejūras dabu, apmeklēja Ainažu jūrskolas un Minhauzena muzejus, Balto kāpu Saulkrastos. 14. oktobrī Skaņā kalna dabas takā iepazinās ar latviešu pasaku tēliem un brīnišķīgo dabu Salacas upes krastos.

Projekta mērķis ir veidot piederību vietējai Smiltenes novada kopienai, organizējot kultūrorientācijas kursus, prasmju un zināšanu nostiprināšanu sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmējiem. Projekta aktivitātēs iesaistās 40-50 novadā dzīvojošie ukraiņi. 

Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 23 223,00 EUR, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par relīzes saturu atbild Smiltenes novada pašvaldība.

Sagatavoja

Marita Mūze

Komunikācijas nodaļas vadītāja