Statuss:
Īstenošanā
sd
 • Projekta nosaukums “Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai”, Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010.
 • Projekta mērķis 
  • Iegādāties bezemisiju elektroautobusu un tā uzlādes iekārtu Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tādējādi uzlabojot pašvaldību funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus izglītojamo mobilitātē, skolu tīkla sasniedzamību.
  • Atjaunot Smiltenes novada pašvaldības autoparku, aizvietojot ar fosilo degvielu darbināmu transportlīdzekli ar bezemisiju transportlīdzekli, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju līmeni, zaļinot publiskā sektora transportu Latvijā un veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, atbilstoši Eiropas Zaļajam kursam.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 15: Transporta infrastruktūra un mobilitāte
  • Uzdevums 62: Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai
 • Projekta aktivitātes
  • Iegādātais elektroautobuss aizstās 20 gadus vecu ar dīzeļdegvielu darbināmu autobusu, tādējādi Smiltenes novada pašvaldības autoparka SEG emisiju izmešu līmenis tiks samazināts par 14,4 tCO2 ekv/gadā. Elektroautobusa ekspluatācijas izmaksas ir par ~ 60% mazākas par līdzīgas ietilpības dīzeļdegvielas autobusa ekspluatācijas izmaksām, tādēļ plānots, ka Smiltenes novada pašvaldības investīcijas tā iegādē atpelnīsies ~7  gadu laikā, tādējādi radot arī ekonomisku izdevīgumu. Kā arī jaunais elektroautobuss būs klusāks, patīkamāks, modernāks pārvietošanās transporta līdzeklis skolēniem.
 • Aktivitātes
  • Projekta ietvaros tiks iegādāts viens jauns bezemisiju elektroautobuss Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tā OCTA, KASKO un viena uzlādes stacija.
 • Projekta ilgums
  • Līdz 2024.gada 31.decembrim
 • Projekta finansējums
  • Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 317 495,65 EUR
  • Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 263 391,25 EUR
  • Smiltenes novada pašvaldības finansējums 54 104,40 EUR.
 • Publicitāte