Projekti
y
rty

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi projektu “Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai”, Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010.

Projekta primārais mērķis: iegādāties bezemisiju elektroautobusu un tā uzlādes iekārtu Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tādējādi uzlabojot pašvaldību funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus izglītojamo mobilitātē, skolu tīkla sasniedzamību.

Projekta sekundārais mērķis: atjaunot Smiltenes novada pašvaldības autoparku, aizvietojot ar fosilo degvielu darbināmu transportlīdzekli ar bezemisiju transportlīdzekli, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju līmeni, zaļinot publiskā sektora transportu Latvijā un veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, atbilstoši Eiropas Zaļajam kursam.

Projekta ietvaros tiks iegādāts viens jauns bezemisiju elektroautobuss Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tā OCTA, KASKO un viena uzlādes stacija.

Iegādātais elektroautobuss aizstās 20 gadus vecu ar dīzeļdegvielu darbināmu autobusu, tādējādi Smiltenes novada pašvaldības autoparka SEG emisiju izmešu līmenis tiks samazināts par 14,tCO2 ekv/gadā.

Elektroautobusa ekspluatācijas izmaksas ir par ~ 60% mazākas par līdzīgas ietilpības dīzeļdegvielas autobusa ekspluatācijas izmaksām, tādēļ plānots, ka Smiltenes novada pašvaldības investīcijas tā iegādē atpelnīsies ~ 7  gadu laikā, tādējādi radot arī ekonomisku izdevīgumu. Kā arī jaunais elektroautobuss būs klusāks, patīkamāks, modernāks pārvietošanās transporta līdzeklis skolēniem.

Projekts tiks realizēts piesaistot Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzfinansējumu, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 317 495,65 EUR, no tām Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 263 391,25 EUR, Smiltenes novada pašvaldības finansējums 54 104,40. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2024.gada 31.decembrim.

 

Līga Lielmane

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja